Lukács Gergely Sándor

Föld köztársaság

Összefogunk – vagy kihalunk

 


Szerző: Lukács Gergely Sándor
Cím: Föld köztársaság. Összefogunk – vagy kihalunk
ISBN: 978 963 556 433 0
Kiadás éve: 2023
Ár: 4 550 Ft

A geo1bolg.hu-n olvasható a kötetről írt kritika: Az istenek a fejükre estek – most jön a pofára esés? (1 rész2 rész)

Lukács Gergely Sándor

Tankafüzér

Pállay Kovács Szilvia illusztrációival


Szerző: Lukács Gergely Sándor
Cím: Tankafüzér
Információk: 100 oldal, keménytábla, 183 x 124 mml
ISBN: 978 963 556 430 9
Kiadás éve: 2023
Ár: 3 000 Ft
Kedvezményes ár: 2 100 Ft

Esőnesz, haiku füzér

Lukács Gergely Sándor

Esőnesz

(haiku füzér)

„Esőnesz motoz
a falevelek között.
Nap arcán kámzsa.”

A borítótervet Pállay Kovács Szilvia grafikus készítette.


Szerző: Lukács Gergely Sándor
Cím: Esőnesz. Haiku füzér
Információk: kartonált, 124 oldal
ISBN: 978 963 693 910 6
Kiadás éve: 2018
Ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 750 Ft

Lukács Gergely Sándor

A haiku versek szerzője

Lukács Gergely Sándor

Verseim elé ide idézem Dr Praznovszky Mihály irodalomtörténésznek, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyugalmazott főigazgatójának véleményét haikuimról:

„Lukács Gergely Sándor haikut ír. Lehet, hogy a legjobb műfajt találta meg a számára most a legfontosabbnak kimondására, hogy az életnek kezdete és vége is van! S mind a kettő fájdalommal jár. Vagy belenyugvással. Ez utóbbit érzem a haikuit olvasva. A visszatekintést, a számvetést, a rezignációt. És a belenyugvást.

A költő sorra vesz mindent, ami számára fontos volt. Vagyis a létezés egészét. Mindezt beleszorítva a haiku mágikus szabályaiba. Így válik ez a szívet szorító költészet mesterségbeli bravúrrá is. Hiszen tizenhét szótag áll rendelkezésére, hogy elmondja: vissza kell néznem önmagamra, hogy lássam magam előre. S ebből az időbeli, térbeli szembesülésből lépnek elő a köddé vált emlékek a tájról, a szülőföldről, a gyermekkorról, a hitvesről. Ebbe a képbe belefér a biztonsággá szilárdult szerelem s benne van maga a nemzet, amely nem politika, hanem a lét kerete Lukács Gergely Sándornak. A haza, amely nem jelszó, hanem eredendő érzelem. S mindenekelőtt szól az apáról és az anyáról, a testvérről, akik a föld alatt és a föld felett már eggyé váltak az örökké valósággal, az emlékkel, az idővel. Mert minden haiku az időről és a sorsról szól.

Tizenhét szótag. A szavak könnyedén repülnek, pedig hatalmas súlyokat hordanak. A költő láttató erővel fogalmazza meg a legfontosabbat: belső számvetését önmaga idejével,az időskor áldásával és a befejeződés tényének biztosságával. Ezért érezni a hangulatát az elmúlásnak. A költő szeretne, de nem tud az időnek gáncsot vetni. Szép és férfias költészet ez, a visszafojtott érzelmeké, a villámként kitörő felkiáltás az elkerülhetetlen ellen, vízcseppenként hulló szavak, amelyeknek ki kellene vájnia a múlandóság kőszikláját.

A haiku lényege a képekben való gondolkodás, a hangulat, az élmény megragadása.

Így lesznek Lukács Gergely Sándor haikui valóban remeklései a műfajnak.

Ez az örökérvényű műfaj így válik egy kortárs magyar költő révén a költészet egyetemességének és folyamatosságának bizonyítékává.

Praznovszky Mihály”

További köteteim

Százharminc haiku

Százharminc haiku

Anyám halni megy

„Fény zuhog, fű suhog,
vér buzog, nyár izzik.
anyám halni megy.”

„Szemére Anyám
az égből lehúzta rég
múlás függönyét.”

Porvirág

Porvirág

„Nyílott a világ,
majd megroskadt, összedőlt
lészen porvirág”

Porvilág

„Nyílott a virág,
majd megroskadt, összedölt
lészen porvilág”

Fényrom

Fényrom

(haiku füzér)

Időkerék

„Tükröm megvakult.
Éles cserépen alszom.
Fényrom az arcom.”

 

Roma foglalkoztatási stratégia

Roma foglalkoztatási stratégia

„Könyvemmel az a célom, hogy terjesszem a humanizmus fényét és a jóakarat szellemét, azt akarom elősegíteni, hogy minden magyar élvezhesse a demokrácia, a nemzeti lét jótéteményeit, amelyet a jól végzett közös munka alapoz meg.”

{

Esőnesz sír a

háztető cserepein:

köd visszaölel.

– Esőnesz

{

Búcsút int a nap:

bíbortűz bokra lángol.

Fény sötétre vált.

– Fényrom

{

Hatvanon felül:

galambremény elrepült,

dúcmagány maradt.

– Százharminc haiku