Lukács Gergely Sándor

Sok 100 Haiku szerzője

Életutam

Lukács Gergely Sándor- egy jász életútja

1943-ban születtem Jászárokszálláson, ahol Gergely Sándor néven írtak be a halandók anyakönyvébe. A Lukács előnevet könyveim, publicisztikáim, és verseim szerzőjeként használom áldott emlékű édesanyám Lukács Jusztina iránti, el nem múló szeretetem jeléül. Apai ágon Jászágói tanyás gazdák, anyai ágon gazdák és iparosok voltak az elődeim.

A gazdaősöktől a föld, az élet és az ég szeretetét, az iparosoktól az emberi alkotóképesség megbecsülését hordozom a szándékaimban, és törekszem kifejezni tetteimben.

--Folytatás--

Családomról.

Lukács Jusztina (1920-1993), áldott emlékű Anyám: aggódó szív és kozmikus léptékű szeretet.
Gergely Béla (1921-2005), áldott emlékű Apám: bölcs humor, mértéktartás és mérce.
Béla (1944-2000) és Zoltán (1950- ) testvérem: biztos irány a térben, fogódzó az időben. Béla az égi fényességből figyeli már utunkat.

Feleségem Kovács Margit (Babika) tanárnő: férfikorom értelme, célja és üdve.
Közgazdász Sándor fiúnk és ügyvéd Krisztina lányunk: cinkos összekacsintás a múlás hatalma ellen.
Négy unokánk – Gergely Bianka, Olivér, Rebeka, valamint Kocsy Barnabás: a remény hajtásai a XXI. századnak.

--Bezár--

Best Sellers

Porvirág

Esőnesz

(haiku füzér)

„Esőnesz motoz
a falevelek között.
Nap arcán kámzsa.

„Esőnesz sír a
háztető cserepein:
köd visszaölel.”

Roma foglalkoztatási stratégia

Roma foglalkoztatási stratégia

„Könyvemmel az a célom, hogy terjesszem a humanizmus fényét és a jóakarat szellemét, azt akarom elősegíteni, hogy minden magyar élvezhesse a demokrácia, a nemzeti lét jótéteményeit, amelyet a jól végzett közös munka alapoz meg.”

Fényrom

Fényrom

(haiku füzér)

Időkerék

„Tükröm megvakult.
Éles cserépen alszom.
Fényrom az arcom.”

Főbb adatok

Dr. Gergely Sándor

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke, 2014. 12.31.

(Dr. Gergely Sándor könyveit, publikációit édesanyja, Lukács Jusztina emlékére Lukács Gergely Sándor néven jegyzi)

Szakkönyvek

Jegyzetek, könyvrészletek, szakmai füzetek

Szépirodalom

Publikációk

Kiadók

{

…Oly igen életpárti vagyok, hogy nem múlik el napom múlásra sajdulás nélkül. De érzem, hogy ekkor – vesztett reményem idején is – vigaszával megsegít mindig az Úr.

Lukács Gergely Sándor