Publikációk

Dr. Gergely Sándor

Szakirodalmi és irodalmi tevékenység jegyzéke, 2024. 01.07.-ig

(Dr. Gergely Sándor könyveit, publikációit, verseit édesanyja, Lukács Jusztina emlékére Lukács Gergely Sándor néven jegyzi)

Megnevezés Mennyiség
I.        Tudományos dolgozatok (Scientific publications): 164
II.      Tudományos könyvek (Scientic books) 62
III.     Előadások és poszterek (Courses and Posters) 321
IV.     Tudományos ismeretterjesztés (Dissemination of the Sciences) 16
V.      Lektorálás (Reading) 5
VI.    Hivatkozások , 2012. 12.31.-ig (Citation) 282
VII.   Publicisztika (Journalism) 54
VIII.  Vers és szociográfia (Poem and sociography) 21
I. Tudományos dolgozatok (Scientific publications): 164

 

 1. Gergely S. (1981): Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetekben. Mezőgazdasági TSZ-ek Nógrád megyei Szövetsége, Salgótarján, 1981. 07.
 2. Gergely S. (1981): Vezetés kedvezőtlen adottságok között. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1981. 47. szám
 3. Gergely S. (1982): Kemikália tárházak – akácfából. Műszaki Fejlesztési Eredmények, FVM, Budapest, 1982. 176p
 4. Gergely S. (1983): A termőszövetkezeti erdőgazdálkodás és fafeldolgozás integrációja. (Erdő te árnyat adó….). Az erdő, folyóirat, Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1983/1. 32. évf. 1. szám, 7-10p.
 5. Gergely S. (1983): 5-2500m3 űrtartalmú akácfa tárolók. Műszaki Fejlesztési Eredmények, FVM, Budapest, 1983. 217p
 6. Gergely S. (1983): Integrációs jelenségek a Nógrád megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek faipari kiegészítő tevékenységében. Egyetemi doktori disszertáció, ATE Keszthely, Mezőgazdasági Tudományos Kar, Mosonmagyaróvár
 7. Gergely S. (1983): A tisztességes verseny társadalmi érdek. Tanuljunk Egymástól, Budapest, 1983/4., 3-6p
 8. Gergely S. (1984): Érdekeltséget a gázpedálig. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1984. 11.
 9. Gergely S. (1985): Az érdekeltség mozaikjai helyett érdekeltségi rendszer. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1985/2. 21-31p
 10. Gergely S. (1985). A míves munkáért. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1985/02. 6. szám
 11. Gergely S. (1985): Karancsi Érdekeltségi Rendszer. Szervezés és Vezetés. MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1985/4. 27-41p
 12. Gergely S. (1985): Karancsi Érdekeltségi Rendszer. Szervezés és Vezetés. MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1985/5.
 13. Gergely S. (1985): A termelési adó és a kedvezőtlen adottságú üzemek. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1985. 07.
 14. Gerely S. (1985): A Nógrád megyei termelőszövetkezetek fagazdasága. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1985/10., 21-32p
 15. Gergely S. (1985): A mezőgazdasági vállalat stratégiai (távlati céljai) megvalósításuk lehetőségei és akadályai (tanulmány) OVK, Budapest 1985.07.10. 15p
 16. Gergely S. (1986): Üzemi feladatok Dr. Menticzky András tanulmányához kapcsolódva (tanulmány). MÉM Mérnök és Vezetőtovábbképző Intézet, Budapest, 1986. 19p
 17. Gergely S. (1986): A fejlesztés mechanizmusa a Karancs Tsz-ben (tanulmány). MÉM Mérnök és Vezető Továbbképző Intézet, Budapest,
 18. Gergely S. (1986) Termelőszövetkezeti stratégiát demokratikusan., OVK, Budapest, 1986. 06., 8p
 19. Gergely S. (1986): Szövetkezeti innováció. MÉM Mérnöki és Vezető Továbbképző Intézet, Bp.1986. 11. 15. 40p
 20. Gergely S. (1986): Energiaerdőt: akácfával (is). Erdőgazdaság és Faipar, MÉM, Budapest, 1986/8.
 21. Gergely S. (1986): Hogyan lehetne jobban? Gazdálkodás, Budapest, 1986/1. 62-67p
 22. Gergely S. (1986): Hasznosítjuk a csoportos és a személyes ösztönzés szunnyadó energiáit. Tanuljunk egymástól, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1986/1. 39-43p
 23. Gergely S. (1986): A vállalati stratégiai döntések előkészítése teamekben. Vezetéstudomány, OVK, Budapest, 1986/3.
 24. Gergely S. (1986): Lehet-e stratégiát tervezni napjainkban a termelőszövetkezetekben? Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1986/8., 14-22p
 25. Gergely S. (1986): Energiaerdő telepítése lakossági vállalkozásban. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1986/12., 22-27p
 26. Gergely S. (1986): Az érdekeltség etikai, nyereségbeli és vagyoni aspektusai. Vezetéstudomány, OVK, Budapest, 1987. 07. 03. 12p
 27. Gergely S. (1987): A karancslapujtői Karancs Tsz. Érdekeltségi Rendszere (esettanulmány). Országos Vezetőképző Központ, Budapest, 1987. 1-17p
 28. Gergely S. (1987): Érdekeltség és emberi tényezők (esettanulmány). Országos Vezetőképző Központ, Budapest, 1987. 1-14p
 29. Gergely S. (1987): Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1987/3., 48-51p
 30. Gergely S. (1987): Mennyi erdő telepíthető Magyarországon. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1987/11.
 31. Gergely S. (1987): Az érdekeltség etikai, nyereségbeli és vagyoni aspektusai. Vezetéstudomány, Budapest, 1987/9.
 32. Gergely S. (1987): Ösztönző gépüzemeltetési formák a mezőgazdaságban. KSZE Növénytermelési rendszer. In: Karancslapujtő Karancs. MGTSZ, Szekszárd, 1987.. 11-12p
 33. Gergely S. (1987): Az érdekeltség növelése, a méltányosabb helyzet lehetősége (Karancs Tsz. Érdekeltségi Rendszere). Akadémiai füzetek, Mezőgazdasági Akadémia, Novoszibirszk, 1987. 07., 20p
 34. Gergely S. (1987): A termelési adó és a kedvezőtlen adottságú üzemek. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1987/9., 31-40p
 35. Gergely S. (1987): A föld adottság, az ember lehetőség. Útkeresés közben, MAE, Somogy megyei Szervezete, Somogy Megyei Tanács, Budapest, 1987. 79-82p.
 36. Gergely S. (1987): A karancslapujtői Karancs Tsz. Érdekeltségi Rendszere. Vállalatgazdasági ismeretek vezetők számára, OVK, Budapest, 1987.
 37. Gergely S. (1987): Költségtérítés és átalánydíj a műszaki ágazatokban. TOT, Budapest, 1987.
 38. Gergely S. (1987): Energiaerdőt, főként lakossági vállalkozásban. Mezőgazdasági Energetikus, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Budapest, 1987/4.
 39. Gergely S. (1988): Távlatos gondolkodás és állandó alkalmazkodás. Tanuljunk egymástól, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 04.
 40. Gergely S. (1988): Kihívások és válaszok. Magyar Mezőgazdaság. 1988.06.08. 6p
 41. Gergely S. (1988): A táblaszintű vizsgálatok, valamint az energiaerdő és a kedvezőtlen adottság összefüggései. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1988/5. 42-46p.
 42. Gergely S. (1988): Energiatermelő erdő. Energia és Atomtechnika, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Budapest, 1988/5. szám, 227-230.p.
 43. Gergely S. (1988): Kihívások és válaszok. Magyar Mezőgazdaság, MÉM, Budapest, 06. 08.
 44. Gergely S. (1988): Mennyi erdő telepíthető Magyarországon? Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1988/6. 62-67p
 45. Gergely S. (1988): Miben kell változniuk a termelő szövetkezeteknek? Vezetés-kultúra, Társadalmi Hatékonyság
 46. Gergely S. (1988): Az agrárreform kényes pontjai. Tanuljunk egymástól, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1989. 08. 21.
 47. Gergely S. (1988): Vezetés és változás kölcsönhatása a Termelőszövetkezetekben. Ipargazdaság, SZVT, Budapest, 1988/11. 43-48p.
 48. Gergely S. (1988): Kell-e változtatni a nagyüzemnek? Magyar Mezőgazdaság, MÉM, Budapest, 1988. 12. 08.
 49. Gergely S. (1988): A karancsi energiaerdő kísérletek. Mennyi erdő telepíthető a kihasználatlan területeken. „Háztáji erdő” lakossági vállalkozásban, energia célra., Az energetikai célú faanyag termelés és hasznosítás növelésének és a fejlesztésének lehetőségei, Bio Innokord, Budapest, 1988.
 50. Gergely S. (1988): Az energiaerdő, mint a marginális mezőgazdasági területek egyik racionális hasznosítási iránya. Kandidátusi értekezés, MTA, Budapest, 1988.
 51. Gergely S. (1988): Az érdekeltség előnyei és buktatói., Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése, Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Közös Vállalat (MÜSZI), Budapest, 1988.
 52. Gergely S. (1989): A Társasági Törvény és a termelőszövetkezetek reagálása. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1989/3. 46-51p
 53. Gergely S. (1989): A Karancs TSZ érdekeltségi rendszere. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, MÉM, Budapest, 1989/2.
 54. Gergely S. (1989): A vállalkozók termelőszövetkezete – előnyök és buktatók. Vezetéstudomány, OVK, Budapest, 1989./10. 28-29p
 55. Gergely S. (1989): A Karancs Tsz. Érdekeltségi Rendszere. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, MÉM, Budapest, 1989/11.
 56. Gergely S. (1989): A vállalati stratégiai döntések előkészítése teamekben. Vezetési ismeretek, József Attila Tudomány Egyetem, Szeged, 1989.
 57. Gergely S. (1989): Háztáji erdő lakossági vállalkozásban, energia célra. Energetikai célú faanyag termelés és hasznosítás növelésének és a fejlesztés gyorsításának lehetőségei. Energiaerdő kísérletek tanulmány. Bioinnokord, Budapest, 1989., 16. melléklet 1-7p
 58. Gergely S. (1989): Effektivnoszty szisztjemü ekonomicseszkoj zaintyereszovannoszti. Opüt proizvodsztvennogo. Kooperatyiva „Karancs”., APK ekonomika, upravlenie, Agro proizdat, Moszkva, 1989.
 59. Gergely S. (1990): Az energiaerdő és a marginális területek hasznosítása. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1990/2. 6-16. p.
 60. Gergely S. (1990): Erdőszakcsoport, erdőrészvénytársaság, erdőbirotkossági társulat, erdőszövetkezet. Nemzetközi Agrár Szemle. Agroinform, Budapest, 1990/2.
 61. Gergely S. (1990): Mérési eredmények és konklúziók 3 éve folyó akác energiaerdő kísérletekben. Nemzetközi Agrárirodalmi Szemle, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1990/2.
 62. Gergely S. (1990): A tudáskészlet váltás, mind az élelmiszeripari modernizáció előfeltétele. Élelmezési Ipar, MÉM, Budapest, 1990/3.
 63. Gergely S. (1990): Egy új magyar erdősítési program közgazdasági, jogi, szociális és mentalitásbeli feltételei. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1990/5. 1-12p.
 64. Gergely S. (1990): Erdő szakcsoport, erdő részvénytársaság, erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet. Nemzetközi Agrárirodalmi Szemle, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1990/5.
 65. Gergely S. (1990): A vezetői tudás átalakítása. Vezetéstudomány, OVK, Budapest, 1990./6.
 66. Gergely S. (1990): A tulajdon, a szabadság és az agrárjövő. Gazdálkodás, Budapest, 1990./7. 52-56. p.
 67. Gergely S. (1990): A független szaktanácsadás magyarországi lehetőségei. Agrármodernizáció és szaktanácsadás Magyarországon. MÉM Vezető Továbbképző Intézet, Budapest, 1990. 05.
 68. Gergely S. (1990): Az Első Magyar Gazda Szaktanácsadó Szolgálat koncepciója., kézirat. Agrármodernizáció és szaktanácsadás Magyarországon, Budapest, 1990. 06.
 69. Gergely S. (1990): A tulajdon, a szabadság és az agrárjövő. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1990/7. 52-56p
 70. Gergely S. (1990): A vegyes tulajdonú magyar agrárium szaktanácsadási konstrukciója. Gazdálkodás, MÉM, Budapest, 1990./9.
 71. Gergely S. (1990): Egy új magyar erdősítési program feltételei. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1990. 09. 7p.
 72. Gergely S. (1990): A gazda érdekű szaktanácsadás kritikus pontjai., A vállalkozói mezőgazdaság szaktanácsadó szolgálatának szervezése. Budapest, 1990. 10.
 73. Gergely S. (1990): Új esély a Kert-Magyarország. Kistermelők Lapja, MÉM, Budapest, 1990.
 74. Gergely S. (1990): Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, Budapest, 1990/5. 1-12p
 75. Gergely S. (1992): A takarékszövetkezeti modernizáció és agrárfinanszírozás. Gazdálkodás, MÜSZI Rt., Budapest, 1992/8. 1-8p
 76. Gergely S. (1993): Dilemmák és célok a takarékszövetkezeti modernizációban. I. Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1993/1. 12-23p
 77. Gergely S. (1993): Dilemmák és célok a takarékszövetkezeti modernizációban. II. Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1993/2. 13-17p
 78. Gergely S. (1993): A takarékszövetkezetek biztonsági rendszere-OTIVA, Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1993/3
 79. Gergely S. (1994): A magyar takarékszövetkezetek modernizációja. Szövetkezés. Szövetkezeti Kutató Intézet Tudományos Tájékoztató Folyóirat, Budapest, 1994/1-2., 3-20p
 80. Gergely S. (1994): A magyar takarékszövetkezetek az 1990-es években I., Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1994/4. 4-13p
 81. Gergely S. (1994): A magyar takarékszövetkezetek az 1990-es években II., Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1994/5. 12-19p
 82. Gergely S. (1994): A magyar Takarékszövetkezetek modernizációja I., Gazdálkodás, GATE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1994/6. 68-77p
 83. Gergely S. (1995): A magyar Takarékszövetkezetek modernizációja II., Gazdálkodás, GATE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1995/1. 70-82p
 84. Gergely S. (1995): Szövetkezeti bankhálózatok integrációja I., Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1995/4. 14-21p
 85. Gergely S. (1995): Szövetkezeti bankhálózatok integrációja II., Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1995/5. 17-26p
 86. Gergely S. (1995): A szövetkezeti bankhálózat integrációja a fejlett gazdaságú országokban. Gazdálkodás, GATE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1995/6. 14-20p
 87. Gergely S. (1995): Egy nemzeti (energia) erdőprogram alapvetése a 7 éves kísérletek alapján. Energiatakarékossági Revü, Megjelent a Nemzetközi Energiatakarékossági Szimpózium és Termékbemutató alkalmával. Budapest, 1995. 36-37p
 88. Gergely S. (1996): Gazdaságpolitikai kérdések. Jegyzet. Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., Budapest, 1996.11.06. 10p
 89. Gergely S. (1996): Stratégiai kérdések a takarékszövetkezeti rendszer jövőjéről. Jegyzet. Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., Budapest, 1996. 11.06.25p
 90. Gergely S. (1996): Stratégiai banküzemtan takarékszövetkezeti felsővezetőknek. Jegyzet. Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., Budapest, 1996. 11.06.30p
 91. Gergely S. (1996): Tanári kézikönyv. Jegyzet. Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., Budapest, 1996. 11.06. 46p
 92. Gergely S. (1996): Takarékszövetkezeti integráció (A vidék bankjainak stratégia szövetsége). Bankszemle – A bankok és pénzintézetek szakfolyóirata, Budapest, 1996/2. 27-39p
 93. Gergely S. (1996): Integrált takarékszövetkezetek 1993-1996. Bankvilág, Bankvilág Alapítvány, Budapest, 1996/3. 16-24p
 94. Gergely S. (1996): A modernizáció lehetséges programja a Liget-Magyarország. Gazdálkodás, GATE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1996/3. 15-23p
 95. Gergely S. (1996): A szövetkezeti integráció sajátos formája: a takarékszövetkezeti integráció. Gazdálkodás, GATE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1996/5. 8-16p
 96. Gergely S. (1997): Liget-Magyarország. Valóság, TIT, Budapest, 1997. 05.
 97. Gergely S. (1998): A jelzáloghitelezés (agrár) lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás, GATE Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 1998/3. 31-38p
 98. Gergely S. (1998): A jelzáloghitelezés lehetőségei és korlátai a mezőgazdaságban. Ökotáj, Kulturális Innovációs Alapítvány, Budapest, 1998. 18-19. szám, 78-83p
 99. Gergely S. (1998): Agrárfinanszírozás a gyakorlatban. Hitelezés és jelzáloghitelezés. Továbbképzési jegyzet. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
 100. Gergely S. (2000): Az Észak-magyarországi régió energiaerdő programjának lehetőségei és korlátai. I. Gazdálkodás. GATE Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, 2000/6.
 101. Gergely S. (2000): Az Észak-magyarországi régió energiaerdő programjának lehetőségei és korlátai. II.. 1-12 p, Gazdálkodás. GATE Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet, Kompolt, /1.
 102. Gergely S. – Magda S. (2002): Javaslat Mezőgazdasági Felvásárlási Garancia Alap (MEFA) létrehozására. Gazdálkodás., Mátra-Tan Kutató-Oktató Kht. 2002/5. 68-74. p, Gyöngyös
 103. Gergely S. (2003) Vásárhelyi terv továbbfejlesztése I./B. ütem. Megvalósíthatósági terv készítése a tiszai nagyvízi meder vízszállító képességének javítására, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program kidolgozása. I././A) A hullámtéri területek mezőgazdasági hasznosítása; I.6./H) A táj- és földhasználat korszerűsítését elősegítő képzési, szervezeti, támogatási és intézményfejlesztési intézkedések javaslatai. 2003. 09., Gyöngyös
 104. Gergely S. (2003): Javaslattétel a megújítható energiaforrások gyorsabb mértékű elterjedését lehetővé tevő támogatási rendszer kidolgozására a mezőgazdaságban. In: Megújítható energiaforrások támogatása a mezőgazdaságban. Tanulmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Gödöllő, 2003., 1- 48p
 105. Gergely S. – Magda S. (2004): Scientific approach to the strategy of the ine & wine sector with special regard to the Mátraalja wine region. Gazdálkodás 8. számú különkiadása 2004. XLVIII. Évf. English special edition, Károly Róbert Kutató-Oktató Kht., Gyöngyös, 95-109. p
 106. Gergely S. – Magda S. (2004): A Mátrai Borvidék szőlő-bor vertikumának fejlesztési stratégiája. Gazdálkodás, Károly Róbert Kutató-Oktató Kht., 11. számú különkiadása 2004. XLVIII. évfolyam, Gyöngyös,1-52p
 107. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és biomassza klasztere. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 2005. 10. 5. 2p,
 108. Gergely S. (2005): Hőhasznosítású biomassza potenciál Heves megyében és a felhasználás feltételei. Gazdálkodás, Károly Róbert Kutató-Oktató Kht., Gyöngyös, 2005/13. különkiadás
 109. Magda S. – Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): A Mátrai Borvidék fejlesztése. Magyar Mezőgazdaság, 61. évfolyam, 2006. 02. 01.
 110. Gergely S. (2006): Zöldenergiát a mezőgazdaságból, Agrárium, Magyar Agrárkamara, Budapest, 16. évf. 2006/1-2 február, 26-28p
 111. Magda S. – Gergely S. (2006): A magyarországi termőföld hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, Károly Róbert Kutató-Oktató Kht., Gyöngyös, 2006/3. 50. évfolyam, 13-26p
 112. Gergely S. (2006): Paradigmaváltás előtt. Magyar Mezőgazdaság 35. szám, Budapest, 2006. 08. 30.
 113. Gergely S. (2006): Zöldenergia termelés faültetvényeken. Agrárium, 2006/8., Budapest, 2006.
 114. Gergely S. (2006): Energiastratégia – lehetőségek. Magyar Mezőgazdaság. 36. szám, Budapest, 2006. 09. 06.
 115. Gergely S. (2006): The primary factors of the national strategy for utilising „green energy” (biomass) by incineration technology. Gazdálkodás. 17. különkiadás. 1-9. p.
 116. Gergely S. (2006): Stratégia a kisvállalkozások szerepének növelésére a vidékfejlesztésben, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Miskolc, (Megjelenés alatt.)
 117. Gergely S. – Nagy Zs. – Urbán L. (2006): Az elmúlt 100 év társadalmi, gazdasági folyamatainak feltárása az észak-magyarországi régióban, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2006. 07.,940p, készült a ROP-3.3.1-2004-11-0001/31 projekt keretében.
 118. Gergely S. (2006): Hosszú távú zöldenergia termelés és hasznosítás feltételei. Megújuló Energia Piac 4. Budapest. 9-18p
 119. Gergely S. (2006): Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa. Gazdálkodás 18. számú különkiadása. 2006/50. évfolyam. 1-77. p.
 120. Magda S. – Gergely S. (2007): A biomassza felhasználás (I), Magyar Mezőgazdaság, 62. évfolyam. 3. szám. 2007. 01. 17.
 121. Magda S. – Gergely S. (2007): A biomassza felhasználás (II), Magyar Mezőgazdaság, 62. évfolyam. 4. szám. 2007. 01. 24.
 122. Magda S. – Gergely S. (2007): A biomassza felhasználás (III), Magyar Mezőgazdaság, 62. évfolyam. 5. szám. 2007. 01. 31.
 123. Gergely S. (2007): Magyarország zöldenergia stratégiájának alapjai. Statisztikai Szemle, 85. évfolyam 6. szám. 2007. június, 507-523.p.
 124. Gergely S. (2007): Kisvállalkozás, nagy lehetőség Magyarországnak. Valóság L évfolyam 9. szám. 2007. szeptember, 75-85.p.
 125. Gergely S. (2007): A zöldenergia néhány vidékfejlesztési aspektusa. Agroinform. Kutatás+Fejlesztés különszám. XVI. évfolyam. 2007. 14-16p.
 126. Gergely S. (2007): Forgatókönyvek zöldenergiára (I.). Magyar Mezőgazdaság. Budapest, 2007. november 7. 10-11p.
 127. Gergely S. (2007): Forgatókönyvek zöldenergiára (II.). Magyar Mezőgazdaság. Budapest, 2007. november 14. 10-11p.
 128. Gergely S. (2007): Zöldenergia: lehetőségek a vidékfejlesztésben. Szakmai füzetek. Magyar Agrárkamara. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 2007.; 63p
 129. Gergely S. (2008): Small businesses are the break-out possibility of the North-Hungarian region. Gazdálkodás, English Special Edition. 22. számú különkiadása 2008/52. évfolyam. Gyöngyös. 50-66p.
 130. Gergely S. (2008): Fásszárú biomassza termelés/feldolgozás integrált rendszerei. „Biomassza energetikai realitások Magyarországon” Kongresszus. Budapest. 2008. április 24. 7-18p. ISBN 978 963 87831 3 4
 131. Gergely S. (2008): Kisvállalkozások és a hálózati gazdaság. A falu. Budapest. 2008. XXIII. évf. 1. sz. 72-82p. (Ahogyan megjelent: Kisvállalkozás és regionális versenyképesség. A falu. Budapest, 2008. XXIII. Évf. 1. sz. 71-82p.)
 132. Gergely S. (2008): Tanácsadó szolgálat a zöldenergia hazai térnyeréséért. Gazdálkodás, 2008/3. 52. évfolyam. Gyöngyös. 261-273p.
 133. Gergely S. (2008): Zöldenergia klaszter. Energo Info, 2008. 4. szám. 6-7p.
 134. Gergely S. – Magda S. (2008): Segíthet a zöldség program (I.). Magyar Mezőgazdaság. Budapest, 2008. augusztus 6. 18-19p.
 135. Gergely S. – Magda S. (2008): Segíthet a zöldség program (II.). Magyar Mezőgazdaság. Budapest, 2008. augusztus 13. 22-23p.
 136. Gergely S. (2009): Vegetable forcing program in Hungary, and its employment aspects. Gazdálkodás, English Special Edition. 23. számú különkiadása 2009. Gyöngyös, 26-36p.
 137. Gergely S. (2009): Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért. Gazdálkodás, 2009/3. 53. évfolyam, 2009. Gyöngyös, 263-270p.
 138. Gergely S. (2009): Geotermikus energia és vidékfejlesztés. A falu. Budapest. 2009. nyár. XXIV. évf. 2. szám. 67-84p
 139. Gergely S. – Juraj Maga – Nagy Zs. (2009): Zöldenergia Magyarországon és Szlovákiában. A falu. Budapest, 2009 ősz. XXIV. Évf. 3. szám. 45-60p.
 140. Gergely S. (2009): A sikeres magyar vidékstratégia alapjai – I. Agrárium. Budapest, 19. évf. 2009. november. 26-27p.
 141. Gergely S. – Magda S. (2009): Termelői értékesítő szervezetek jelent és jövője a hazai zöldség-gyümölcs termelésben. Gazdálkodás, 2010/1. 54. évfolyam, 2010. Gyöngyös, 48-60p.
 142. Gergely S. (2010): Bioenergetikai Erőforrások Szántóföldi Növényekből (Szemelvények a Zöldenergia kézikönyvből). Energianövények – Energiaültetvények termesztése, hasznosítása 1-2. Közép-Dunántúli Bioenergetikai Klaszter – Agrár Innovációs Szövetség, KDOP-1-2.1.-2008-0012 sz. KDRFÜ. Pályázat támogatásával készült, 2010. január. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém. 29-65p.
 143. Gergely S. (2009): Magyar zöldenergia stratégia I. Magyar Energetika, 2010/5-6. XVII. évfolyam 3. szám. 40-45p.
 144. Gergely S. (2010): Hungarian renewable energy strategy and the uprise of the countryside. Gazdálkodás, 24. számú különkiadása 2010. 54. évfolyam, 2010. Gyöngyös, 26-38p.
 145. Gergely S. (2010): Nemzeti stratégia és a vidék felemelkedése. Párbeszéd a vidékért, MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2010. 45-79p. (A kötet az I. Országos Vidéki Fórum – Győr, 2009. április 27. – előadásaiból készült.)
 146. Gergely S. (2010): A magyar vidék felemelkedése. Valóság, 2010/7. – kiadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 53-89p.
 147. (2010): Magyar zöldenergia stratégia II. e-met.hu , 2010.10.10.
 148. Gergely S. – Maga Gy. – Nagy Zs. (2011): Az Észak-Magyarországi régió hátrányos gazdasági helyzete. A falu (a vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata). 2011. tavasz-nyár, XXVI. Évf. 1-2. szám. AGROINFORM Kiadó, Budapest, ISSN 0237-4323. 67-82p.
 149. (Lukács) Gergely S. (2012): Kertészeti stratégia és vidékfejlesztés. Szakmai füzetek 62. Magyar Agrárkamara, Budapest, 2012.; ISBN 978615-5307-0207 (ISSN 1787-2669) 72p
 150. Gergely S. (2014): Energetikai fatermesztési kísérletek eredményei nyolc termőhelyen Magyarországon. XIV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS NAPOK
  Gyöngyös, 2014. március 27-2
 151. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 1. A magyar vidékstratégia alapjai. Agrárium, 2014/4, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 152. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 2.Helyi természeti erőforrások feltárása és fenntartható hasznosítása, Agrárium, 2014/5, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 153. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 3.A kertészeti termelés növelése. Agrárium, 2014/6-7, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 154. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 4.A minőségi termékeket előállító állattenyésztés fejlesztése. Agrárium, 2014/8, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 155. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 5.A bio élelmiszer előállítás és a hazai fogyasztás növelése. Agrárium, 2014/9, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 156. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 6. Az élelmiszer feldolgozás fejlesztése. Agrárium, 2014/10, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 157. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 7. Fenntartható újra iparosítás. Agrárium, 2014/11, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 158. Gergely S. (2014): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 8. A magyar vidék újraiparosítása és a hálózati gazdaság. Agrárium, 2014/12, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 159. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 9. A szolgáltatási szektor bővítése. Agrárium, 2015/1, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 160. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 10. Vidékfejlesztés és zöldenergia. Agrárium, 2015/2, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 1. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 11.Kutatás-fejlesztés-innováció és a vidék fejlesztése. Agrárium, 2015/3, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 2. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 12. Vidékfejlesztés és hátrányos helyzetű települések, társadalmi csoportok. Agrárium, 2015/4, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 3. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 13.. Roma szociális integráció és vidékfejlesztés. Agrárium, 2015/5, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 4. Gergely S. (2015): A vidéki foglalkoztatás és a helyi jövedelem szerzési lehetőség növelése. 14.. Állam, globalizáció, lokalizáció, helyi gazdaság és vidékfejlesztés. Agrárium, 2015/6, Budapest, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

II. Tudományos könyvek (Scientic books): 63

A szerző könyveit 1989-től Lukács Gergely Sándor néven jegyzi

 

 1. Kovács I. (szerk) (1983): Energia a földekről új módszerek a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Agroinform, Budapest, 1983. In: Akácfatározók. 153-157p
 2. Keresztesi B. (szerk) (1984): Az akác termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984. In: Az akác műszaki jellemzői. 131-136p, Épületszerkezetek akácfából. 140-153p, Egyéb felhasználási lehetőségek. 157-158p,
 3. Ivanics A. (szerk.) (1986): Szervezés és vezetés az agrárgazdaságban. In: Karancsi Érdekeltségi Rendszer (KÉR), Agorinform, Budapest, 1986.
 4. Csete L. (szerk) (1986): Költség és haszon a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986. In: Az előrelátó és folyamatos vezetői munka eredménye a költség és haszon tudatos befolyásolása. 5-22p
 5. Szörényi L. (szerk) (1987): A gépüzemeltetés érdekeltségi rendszerei. TOT, Budapest, 1987. In: A műszaki ágazatokban alkalmazott költségtérítéses és átalánydíjas rendszerek tapasztalatai a karancslapujtői „Karancs” Mg. Tsz-ben, 71-84p
 6. Gergely S. (1988): Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése. In: Az érdekeltség előnyei és buktatói. Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Közös Vállalat (MÜSZI), Budapest, 1988
 7. Lukács Gergely Sándor (1989): Energiaerdő. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989. 173p,
 8. Fehér L. – Lukács Gergely Sándor – Módos Gy. (1990): A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról. Mezőgazdasági Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Közös Vállalat (MÜSZI), Budapest, 1990. In: Korlátok, lehetőségek és a továbbfejlesztés iránya a Karancsi Érdekeltségi és Vállalkozási Rendszerben. 217-293p
 9. Lukács Gergely Sándor (1994): A magyar Takarékszövetkezetek története és modernizációja. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest, 1994. 294p
 10. Szilvasán P. – Pál J. (szerk) (1994): Magyar Szövetkezeti Évkönyv 1988-1994. Országos Szövetkezeti Tanács, Budapest, 1994. In: Lukács Gergely Sándor A takarékszövetkezeti modernizáció. 44-57p
 11. Lukács Gergely Sándor (1996): Liget-Magyarország program. Liget-Magyarország Országos Egyesület, Budapest, 56p
 12. Harnos Zs. – Kovács L. M. (szerk.) (1999): Az agrárágazat közigazgatási, vállalkozási és szabályozási ismeretei I. Nyitott Szakképzési Közalapítvány, Budapest, 1999. In Lukács Gergely Sándor: Agrárfinanszírozás a gyakorlatban. 170-218p
 13. Lukács Gergely Sándor (1999): Jelzáloghitelezés. Főiskolai jegyzet. SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 1999.
 14. Lukács Gergely Sándor (2001): Vállalkozás menedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2001.
 15. Lukács Gergely Sándor (2001): Vidékfejlesztési programmenedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2001.
 16. Lukács Gergely Sándor (2001): Alternatív gazdasági stratégiák. Energiaerdő. Főiskolai jegyzet. SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2001.
 17. Lukács Gergely Sándor (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola, 2005. 240p
 18. Lukács Gergely Sándor (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház, 2005, Budapest, 175p
 19. Lukács Gergely Sándor (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Ház, Budapest, 2006. 241p
 20. Lukács Gergely Sándor – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 212p. ISBN 978-963-9736-01-6
 21. Lukács Gergely Sándor (2006): Három Tisza menti település stratégiája. Rákóczifalva-Tiszavárkony-Vezseny. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2006, 187p. ISBN 978-963-9736-20-7
 22. Lukács Gergely Sándor (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007. 292. p. ISBN 978-963-9763-21-4
 23. Lukács Gergely Sándor (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007. 214. p. ISBN 978-963-9736-27-6
 24. Lukács Gergely Sándor (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös, 2007. 181p. ISBN 978-963-87229-6-6
 25. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Tourism. In. Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Lukács Gergely: New Vásárhelyi Plan – reservoirs for tourism along River Tisza in Hungary. Károly Róbert College, Gyöngyös, 2007. 34-42.p. ISBN 978-963-87229-3-5
 26. Lukács Gergely Sándor (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2008. 238p. ISBN 978-963-9736-54-2
 27. Norria (2008): Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül In: Lukács Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei 133.o.-146.o. ISBN 978-963-06-5348-0
 28. Lukács Gergely Sándor (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2008. 305p. ISBN 978-963-9736-61-0
 29. Lukács Gergely Sándor (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2008. 221p. ISBN 978-963-9736-68-9
 30. Lukács Gergely Sándor (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2008. 223p. ISBN 978-963-9736-69-6
 31. Lukács Gergely Sándor (2009): A zöldenergia hasznosítása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 60p. ISBN 978-963-87831-9-6
 32. Lukács Gergely Sándor (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 64p. ISBN 978-963-87831-8-9
 33. Lukács Gergely Sándor (2009): Zöldenergia termelés fával. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 209p. ISBN 978-963-9941-01-4
 34. Lukács Gergely Sándor (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 180p.
 35. Lukács Gergely Sándor (2009): Települési energiastratégia. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 172p.
 36. Szerk: Kacz Károly – Kalmárné Dr. Hollósi Erika – Teschner Gergely (2009): Zöldenergia stratégia és a fenntarthatóság összefüggései IN: Lukács Gergely Sándor Mezőgazdaság és a vidék jövőképe I-II. (konferencia kiadvány). Mosonmagyaróvár, 2009. 04. 17-18. 237p. ISBN 978-963-9883-27-7; 978-963-9883-29-1
 37. Szerk: Orosz Zoltán – Szabó Valéria – Fazekas István (2009): Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás (Konferencia kiadvány). In: Lukács Gergely Sándor Magyar Zöldenergia Stratégia Környezet és Energia Konferencia. Debrecen, 2009. május 8-9. 228p. ISBN 978-963-7064-20-3
 38. Lukács Gergely Sándor (2009): Integrált zöldenergia termelés és hasznosítás. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda, Gyöngyös, 2009. 191p. ISBN 978-963-9941-04-05
 39. Lukács Gergely Sándor (2009): Megújuló energia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2009. 272p. ISBN 963-993-50-06
 40. Lukács Gergely Sándor (2009): Magyar Kertészeti Stratégia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2009. 300p. ISBN 978-963-9736-97-9
 41. Lukács Gergely Sándor (2009): Zöldenergia, mint a kedvezőtlen termőhelyű térségek kitörési lehetősége. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2009. 270p. ISBN 978-963-9935-18-1
 42. Szerk: Magda Róbert – Marselek Sándor: Vidékgazdaságtan I. – In: Lukács Gergely Sándor A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai. Jegyzet. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. Budapest, 2010. ISBN 978-963-9935-42-6. 142-143p; 200-262p.
 43. Szerk: Magda Róbert – Marselek Sándor: Vidékgazdaságtan II. In: Lukács Gergely Sándor – Fejlesztési lehetőségek a vidékgazdaságban. Jegyzet. Szaktudás Kiadó Ház Zrt, Budapest, 2010. ISBN 978-963-9935-50-1. 11-19p; 50-58p; 181-197p.
 44. Lukács Gergely Sándor (2010): Az Észak-Magyarországi régió megújuló energia stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010. 303p. ISBN 978-963-9935-55-6
 45. Lukács Gergely Sándor (2010): Megújuló energia – kitörési lehetőség a szegénységből. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010. 292p. ISBN 978-963-9935-54-9
 46. Lukács Gergely Sándor (2010): Megújuló energiák könyve. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010. 340p. ISBN 978-963-9935-53-2
 47. Lukács Gergely Sándor (2010): Települési fűtőművek és megújuló energia. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010. 215p. ISBN 978-963-9935-52-5
 48. Lukács Gergely Sándor (2010): Falufűtőmű. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010. 319p. ISBN 978-963-9935-44-0
 49. Lukács Gergely Sándor (2011): Kistérségi energiarendszerek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2011. 318 p. ISBN 978-963-9935-78-5
 50. Lukács Gergely Sándor (2011): Települési megújuló energia modellek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2011. 254p. ISBN 978-963-9935-27-3
 51. Lukács Gergely Sándor (2011): Gazdaságos zöldenergia. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2011. 259p. ISBN 978-963-9935-83-9.
 52. Lukács Gergely Sándor (2012): Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2012. 199p. ISBN 978-615-5224-15-7.
 53. Lukács Gergely Sándor (2012): A zöldenergia hasznosítás rendszere. Cser Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 2012. 208p. ISBN 978-963-278-290-4.
 54. Lukács Gergely Sándor (2012): Energiaerdők létesítése és gondozása. Magyar Agrárkamara – Fókusz Sorozat. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2012. 212p. ISBN 978-615-5224-17-1.
 55. Lukács Gergely Sándor (2012): Termelői és értékesítési csoportok létrehozása, irányítása. Magyar Agrárkamara – Business Sorozat. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2012. 294p. ISBN 978-615-5224-27-0
 56. Bíró T. – Fodor L. – Dávid L. – Kovács Gy. – Lukács Gergely S. – Magda R. – Magda S. – Nagy Péter T. – Némethy S. – Rechtoriszné Herédi É. – Taralik K. – Tégla Zs. – Tomor T. – Törcsvári Zs. (2013): Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért. Cser Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 2013. 264p. ISBN 978-615-5224-15-7.
 57. Lukács Gergely Sándor (2013): Zöldláng fűtőmű. Száz magyar falu Nonprofit Kft. Budapest, 2013. 99p. ISBN 978-963-08-6875-4
 58. Lukács Gergely Sándor (2013): Termőföld hasznosítás zöldenergiával. Száz magyar falu Nonprofit Kft. Budapest, 2013. 104p. ISBN 978-963-08-6873-0
 59. Lukács Gergely Sándor (2013): Zöldenergia és élelmiszer helyből a helyieknek. Száz magyar falu Nonprofit Kft. Budapest, 2013. 95p. ISBN 978-963-08-6874-7
 60. Lukács Gergely Sándor (2015): A helyi gazdaság fejlesztése Szendrőn, Szendrő Város Önkormányzata, 2015. 120p. ISBN 978-963-12-2838-0
 61. Lukács Gergely Sándor (2017): Roma foglalkoztatási stratégia, Gondolat Kiadó-Barankovics Alapítvány, 2017. 335p. ISBN 978 963693723 2
 62. Lukács Gergely Sándor (2020): Jászárokszállás – mezővárosból iparváros. Jászárokszállás Város Önkormányzata 2020, 288p.ISBN978-615-00-4180-3
 63. Lukács Gergely Sándor (2023):Föld Köztársaság Gondolat Kiadó, 2023, 573 p, ISBN 978 963 556 415 6
III. Előadások és poszterek (Course and Posters): 321
 1. Gergely S. – Pluzsik A. (1980): Rövid méretű akácfa felhasználása mezőgazdasági építményeknél. Előadás. Erdészeti és Faipari Tudományos Napok, Budapest, 1980. február 27-28.
 2. Gergely S. (1984): Az agárvállalkozások és a szabályozás. Előadás. I. Vállalkozási Konferencia., Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Pécs, 1984. 08. 21-22. 323-328p
 3. Gergely S. (1985): Lejtős területek erdősítése a biopotenciállal és a környezetvédelemmel összefüggésben. Előadás. A lejtős területek gazdaságos hasznosítása, tudományos tanácskozás. ATE Gödöllő, 1985. 06. 12.
 4. Gergely S. (1985): A Karancs Tsz érdekeltségi rendszere. Előadás. A XX. század és a magyar mezőgazdaság. Mezőgazdasági Tudományos Napok, Gödöllő, 1985. 09. 4-5. 228-234p
 5. Gergely S. (1986): Stratégiatervezés termelőszövetkezetben. A mezőgazdasági vállalatok stratégiai tervezése. Konferencia. Országos Vezetőképző Központ. 1986. 05.23.
 6. Gergely S. (1986): Az érdekeltség: partnerség a dolgozó és a vállalat között. I. Vállalkozási Továbbképző Akadémia, Szervezési és Vezetési Tudományos Egyesület, Tengelic, 1986. 08. 27-30., 1-5p
 7. Gergely S. (1986): Vezetői érdekeltség. Előadás. Munkaügyi vezetők szakosított továbbképzése, szeminárium, MÉM Agroinform, Budapest, 1986. 11. 19.
 8. Gergely S. (1986): Hiánygazdaság és minőség, érdekeltség és minőség. Előadás. Országos Minőségügyi Konferencia – Minőség – Szervezettség – Fegyelem, MTESZ, Budapest, Duna Intercontinental Hotel, 1986. 11. 27.
 9. Gergely S. (1987): A kedvezőtlen termőhelyi adottságú szövetkezet eredményes gazdálkodásának lehetősége, anyagi érdekeltség megteremtése. Előadás. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetsége, Miskolc, 1987.03.27.
 10. Gergely S. (1987): Az érdekeltség növelésében rejlő tartalékok; ezek hatása a növénytermesztés fejlesztésére. Előadás. MÉM Mérnök és Vezetőképző Intézet, Budapest, 1987. 04. 10.
 11. Gergely S. (1987): Vállalkozás és érdekeltségi formák a karancslapujtői Karancs TSZ-ben., Előadás. MÉM Mérnök és Vezetőképző intézet, Budapest, 1987. 06. 25.
 12. Gergely S. (1987): Conception for the establishment of more hundred thousand hectares of mostly acacia energy forest of short felling rotation primary as population undertaking. MAE-EAAE Congress, Balatonfüred, 1987. 08. 31. – 1987. 09. 04., 20p
 13. Gergely S. (1987): The role of human factors at the Karancs cooperative. EAAE Congress, Balatonfüred, 1987. 1987. 08. 31. – 1987. 09. 04.,10p.
 14. Gergely S. (1987): The planting of shorter (acacia) energy forests. EAAE Congress, Balatonfüred, 1987. 08. 31. – 1987. 09. 04. 9p.
 15. Gergely S. (1987): The hungarian cooperative as a conglomeration of enterprises .EAAE Congress, Balatonfüred, 1987. 08. 31. – 1987. 09. 04.11p
 16. Gergely S. (1988): Az érdekeltség előnyei és buktatói. Előadás. Vállalatgazdasági Tudományos Napok, Mezőgazdasági Főiskola, Gyöngyös, 1988.03.11.-12., 65-71p
 17. Gergely S.(1988): Az érdekeltségnövelés előnyei és buktatói. Vállalatgazdasági Tudományos Napok. Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése, Gyöngyös, 1988. 03.11-12. 65-71p.
 18. Gergely S. (1988): Az élelmiszergazdaság kereskedelmi hátrányainak jelentős csökkentése. Előadás. MÉM Agroinform, Bp., 1988.04. 12., 2p
 19. Gergely S. (1988): Vezetés és változás kölcsönhatása a termelőszövetkezetekben. Előadás. Vezetési kultúra, társadalmi hatékonyság. Országos Konferencia, SZVT, Balatonföldvár, 1988.04.21.-22. 219-224p
 20. Gergely S. (1988): Az energiaerdő gazdaságtana és környezettana Magyarországon. Előadás. II. Nemzetközi Tudományos Konferencia Balatonfüred, 1988.05.18.
 21. Gergely S. (1988): Economy and ecology of energy forest in Hungary. Előadás. Helyi energiaforrások és villamos termikus fogyasztók racionális alkalmazás a mezőgazdaságban – II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Balatonfüred, Magyar Agrártudományi Egyesület, 1988. 05.15-22., 3p
 22. Gergely S. (1988): A kiscsoportos személyre szóló anyagi érdekeltség lehetőségei és buktatói a karancslapujtői Karancs Tsz-ben, különös tekintettel a műszaki és ipari ágazatokra. Előadás Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1988. 06.18.
 23. Gergely S. (1988): Egy lakosság erdőtelepítési program lehetősége vagy lehetetlenülése? Előadás. Országos Erdészeti Egyesület. Budapest. 1988. 11. 09.
 24. Gergely S. (1988): Vállalkozás a termelőszövetkezeten belül, előnyök és buktatók. Előadás. II. Agráripari Fesztivál, Nyíregyháza, 1988.08.19.
 25. Gergely S. (1988): Vezetés és változás kölcsönhatása a termelőszövetkezetekben. Előadás. OVK Konferencia, Szervezés és vezetési Tudományos Társaság., Budapest, 1988.08.22. 19p
 26. Gergely S. (1988): Az érdekeltségnövelés előnyei és buktatói. Előadás. Halasi Párbeszéd, Kiskunhalas, 1988.09.23.
 27. Gergely S. (1988): Érdekeltség előnyei és buktatói. Előadás. Pásztó Szövetkezeti Vezetői Tanácskozás. Pásztó, 1988.10.14.
 28. Gergely S. (1988): A vállalkozók termelőszövetkezete – előnyök és buktatók. Előadás. A belső vállalkozások szerepe a nagyvállalatok dinamizálásában – konferencia, Leányfalu, 1988.10.20.
 29. Gergely S. (1988): Az érdekeltségnövelés előnyei és buktatói. Előadás. III. Szövetkezeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 1988.10.21.-22. 20-27p
 30. Gergely S. (1988): Érdekeltség előnyei és buktatói. Előadás. Vállalkozás ösztönző pénzügypolitika – konferencia, Miskolc, 1988.10.26.
 31. Gergely S. (1988): Az érdekeltség előnyei és buktatói. Előadás. Vállalatgazdálkodási tudományos napok. 1988. 03. 11-12. 65-71p
 32. Gergely S. (1988): Az energiaerdő, mint a biopotenciál energetikai blokkja. Előadás. Erdőgazdálkodás – Racionális Földhasználat Nemzetközi Konferencia, Magyar Agrártudományi Egyesület, Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1988. 11. 15-16, 89-92p
 33. Gergely S. (1988): A vállalkozások és érdekeltségi rendszerek a mezőgazdasági üzemekben. Előadás Szovjet Mezőgazdasági Vezetők számára. Agrártudományi Egyetem Gödöllő, 1988. 11. 25.
 34. Gergely S. (1988): A Karancs Mg. Termelő Szövetkezet Érdekeltségi Rendszere. Előadás. Mezőgazdasági Szövetkezetek Zalai megyei Szövetsége. 1988. 12. 20.
 35. Gergely S. (1989): Belső érdekeltség és a vállalkozások kapcsolatai és kölcsönhatásai. Előadás. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő Vezető és Továbbképző Intézet, TESZÖV, Kecskemét, 1989. 01. 10.
 36. Gergely S. (1989): Az érdekeltség növelése a műszaki ágazatokban. Előadás. Gépipari Tudományos Egyesület Baranya megyei szervezete, Pécs, Konferencia helyszíne: Harkány, 1989. 02. 24. 11p
 37. Gergely S. (1989): Tulajdonosi Tudat – Belső vállalkozások a Karancs MGTSZ tapasztalatai alapján. Előadás. OVK, Budapest, 1989. 04. 25.
 38. Gergely S. (1989): Tervezés és fejlesztés. Előadás. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézet, 1989.04.28.
 39. Gergely S. (1989): Belső érdekeltségi és vállalkozási rendszerek az ágazat gazdasági szervezeteiben, tapasztalatok fejlesztési irányok a karancslapujtői példák alapján. Előadás, Baranya Megyei Tanács, Pécs, 1989. 05. 03.
 40. Gergely S. (1989): A vállalkozók termelőszövetkezete – előnyök és buktatók. Előadás. Konferencia. A belső vállalkozások szerepe a nagyvállalatok dinamizálásában, Ipargazdasági Intézet, Budapest, 1989.05.24.
 41. Gergely S. (1989): Vállalkozás a termelőszövetkezeten belül, előnyök és buktatók. Előadás. Agrárifjúsági Fesztivál, Nyíregyháza – Sóstó, 1989. 08. 19-21.
 42. Gergely S. (1989): A föld adottság, az ember lehetőség. Előadás. Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, Nyíregyháza – Sóstó, 1989. 09. 21.
 43. Gergely S. (1990): Tulajdon, szabadság, agrárjövő. Előadás. Vállalatgazdasági Tudományos Napok. „A reform és a mezőgazdaság” című tudományos tanácskozás, GATE, Gyöngyös, 1990. 03. 22-23. 475-482p
 44. Gergely S. (1994): Liget-Magyarország egy nemzeti energia (erdő) program alapvetése a hét éves kísérleti eredmények alapján. Előadás. IV. Agrárökonómiai tudományos napok, GATE Gyöngyös, 1994. 03. 22-23.
 45. Gergely S. (1990): Vállalkozás, tulajdon, Kert-Magyarország. Előadás. Tessedik Sámuel Tudományos Napok, Szeged, 1990. 06. 21.
 46. Gergely S. (1995): A szövetkezet és a takarékos polgár. Előadás. Az újrapolgárosodó Alföld – Konferencia, Nagyatádi Szabó István Alapítvány és az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Békéscsabai Osztálya, Gyula-Békéscsaba, 1995. 67-74p
 47. Gergely S. (1996): Liget-Magyarország modernizációs stratégia. Előadás. V. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gazdálkodás-piaci verseny a mezőgazdaságban, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 1996. 03. 26.-27, I. kötet 219-225p
 48. Gergely S. (1996): A marginális területek hasznosítása energiaerdővel. Előadás. V. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gazdálkodás-piaci verseny a mezőgazdaságban II. kötet, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 1996. 03. 26.-27, II. kötet 219-225p
 49. Gergely S. (1998): A jelzáloghitelezés lehetőségei és korlátai az agrárvállalkozások fejlesztésében. Előadás. Agrárökonómiai Tudományos Napok, Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés, GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 1998. 03. 24-25. kötet  25-30p
 50. Gergely S. (2000): Energiaerdő és agrármodernizáció. Előadás. Agrárökonómiai Tudományos Napok, SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2000. 03.28-29.
 51. Gergely S. (2000): Az energiaerdő program helye és szerepe a vidékfejlesztésben. Előadás. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2000.03.28-29. II. kötet 27-31p
 52. Gergely S. (2000): Az Észak-magyarországi régió energiaerdő programja. Előadás. Szent István Egyetem Tudományos Napok, SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Kar, Gyöngyös, 2000. 08.22-26.
 53. Gergely S. (2000): A hazai jelzáloghitelezés agrárfinanszírozási vonatkozásai. Előadás. Szent István Egyetemi Napok, Gödöllő, 2000. augusztus 22-26.
 54. Gergely S. (2002): Fejlesztési lehetőségek és dilemmák az Észak-magyarországi régióban. Előadás. VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 2002. 03. 26-27.
 55. Gergely S. (2002): Rétság kistérség helyzete és perspektívája. Előadás. Agrárökonómiai Tudományos Napok, SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 2002.03. 26-27. 84-90p
 56. Gergely S. (2003): A Tisza-régió vidékfejlesztésének szellemi logisztikája. Előadás. VITUKI, Budapest, 2003. 11. 24.
 57. Gergely S. (2004): Az észak-magyarországi régió biomassza energetikai programjának lehetőségei és korlátai. Előadás. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2004. 03. 25.
 58. Gergely S. (2004): A prominens személyekkel szocioökonómiai felmérés eredményei, agrogazdasági potenciálvizsgálat. Területhasználati rendszerek szociökonómiai és agroökonómiai lehetőségek a Vezsenyi kanyar térségében. Előadás. LIFE-SUMAR konferencia, 2004. 09. 21., 1-13p
 59. Gergely S. (2004): A prominens személyekkel és a 3 település vállalkozóival készített szocioökonómiai felmérés eredményei. Előadás. LIFE konferencia, Rákóczifalva, 2004. 11. 2.
 60. Gergely S. (2004): A prominens személyekkel és vállalkozókkal készített szocioökonómiai felmérés eredményei három Szolnok megyei községben – a helyi tervezéssel összefüggésben. Előadás. Magyar Regionális Tudományi Társaság II. Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2004. 11. 19-20.
 61. Gergely S. (2005): A Nemzeti Fejlesztési Terv és a helyi jövőtervezés. Előadás. Budapest, Magyar Televízió (M2), Tudásakadémia, 2005. 01. 24.
 62. Gergely S. (2005): Az energiaerdő klaszter koncepciója és szerepe az Észak-magyarországi régióban, Előadás. Mezőgazdasági támogatások, 2005 szakmai tanácskozás, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 03. 31.
 63. Gergely S. (2005): A biomassza alapanyag előállítása, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Előadás. Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága kihelyezett ülése, 2005. 05.11.
 64. Gergely S. (2005): Egy Nemzeti Kisvállalkozás Támogató Rendszer (NEKTÁR) hatása a versenyképességre. Előadás. Környezetvédelem – regionális versenyképesség – fenntartható fejlődés konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005. 05. 19-21.
 65. Gergely S. (2005): Az égetéses biomassza alapanyag előállítása és hasznosítása. Előadás. Felső-ausztriai energetikai szakemberek tanulmányútja. Károly Róbert Főiskola , Gyöngyös, 2005. 09. 22.
 66. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): A magyar vidékfejlesztés problémái és lehetőségei. Előadás. A képzők képzése: A mezőgazdasági szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai vizsgáztatás és felnőttképzés időszerű feladatai. Ráckeve, 2005. 10. 3-5.
 67. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): Tüzeléses biomassza termelés és hasznosítás Észak-kelet Magyarországon. Előadás. Fenntartható energiaellátás konferencia. Sárospatak, 2005. 10. 13.
 68. Gergely S.MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): Rákóczifalva, Tiszavárkony, Vezseny fenntartható fejlesztési koncepciója. Előadás. Rákóczifalva, Tiszavárkony, Vezseny 2005. 10. 26-27.
 69. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): A biomassza hőhasznosítási célú előállításának perspektívái., Előadás, Intézményi Tudományos Nap, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2005. 11. 11.
 70. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2005): A biomassza energetikai klaszter hatása a regionális fejlődésre. Előadás. Magyar Regionális Tudományi Társaság, Sopron, 2005. 11. 24-26.
 71. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): Energetikai biomassza stratégia tényezői. Előadás. Ajka, 03. 16.
 72. Gergely S. (2006): The Role of Producer Teams in the Greengrocery Sector in Hungary and the European Union. Poster. Conference of ISD 2006, Szlovákia, Nyitra, 2006.03.27.
 73. Gergely S. (2006): Determinants of the Energetic Utilization of Biomass. Poster. Conference of ISD 2006., Szlovákia, Nyitra, 2006. 03. 27.
 74. Gergely S. (2006): A biomassza égetéses hasznosításának stratégiai kérdései. Előadás, Csongrád Megyei Önkormányzat-Konferencia, Szeged, 2006. 04. 24.-25.
 75. Gergely S. (2006): Zöldenergia stratégia és az NFT II. összefüggései. Előadás. Károly Róbert Főiskola. 2006. 07. 05.
 76. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): A hálózati gazdaság szerepe a vidéki munkahelyteremtésben és versenyképességben. Előadás. ROP konferencia Salgótarján, 2006. 07. 07.
 77. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): Üvegházhatás és a zöld energia termelés, hasznosítás. „A klímapolitika és a klímaváltozás főbb kérdései” című előadás. Környezetpolitikai Fórum, MTA Székház, Budapest, 2006. 09. 14.
 78. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): A magyar zöldenergia stratégia alapvető tényezői. „Bioenergia termelési lehetőségek Magyarországon” című előadás. Szeminárium a Balaton Csoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2006. 09.14.
 79. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): Nemzeti zöldenergia stratégia és a vidékfejlesztés összefüggései. „Magyar Regionális Tudományi Társaság, IV. Vándorgyűlése” Szeged, 2006. 10. 26-27.
 80. Gergely S. – MTA-Károly Róbert Észak-magyarországi Regionális Kutatócsoport (2006): A magyar vidékfejlesztés lehetőségei. Budapest, 2006. 11. 14.
 81. Gergely S. (2007): Az Észak-magyarországi régió zöldenergia potenciálja. Nyitrai Egyetem, Szlovákia, Nyitra, 2007. 02. 08.
 82. Gergely S. (2007): Zöldenergia termelés és használat stratégiájának hangsúlyai. „Magyar megújuló energia stratégiai hangsúlyai és kísérleti bemutatása”. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 02. 22.
 83. Gergely S. (2007): A zöldenergia termelés és hasznosítás vidékfejlesztési összefüggései és a kísérleti eredmények bemutatása. „Magyar megújuló energia stratégiai hangsúlyai és kísérleti bemutatása”. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 02. 22.
 84. Gergely S. (2007): Zöldenergia termelés, hasznosítás és a vidékfejlesztés összefüggése. „Gazdálkodás a következő ötven év felé” c. tudományos konferencia. Mosonmagyaróvár, 2007. 04. 25-26.
 85. Gergely S. (2007): A tanácsadó rendszer alapjai. Workshop INTERREG HUSKUA 05/02/355. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 03. 03.
 86. Gergely S. (2007): A kis- és középvállalkozások helyzete, versenyképességük növelésének lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. „A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése az Észak-magyarországi régióban” c. konferencia (ROP—3.3.1-2004-11-0001/31). Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 03.08.
 87. Gergely S. (2007): Magyar Biomassza stratégia forgatókönyve. Zborník prískpevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre, Szlovákia, Nyitra, 2007. 03. 30.
 88. Gergely S. (2007): Magyar biomassza stratégia forgatókönyve. Biomasa pre regionálnu energetiku konferencie. Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre, Szlovákia, Nyitra, 2007. 05. 30
 89. Gergely S. (2007): Hálózati gazdaság az Észak-magyarországi régióban – tények, tendenciák, lehetőségek. „Hálózati gazdaság az Észak-magyarországi régióban” c. konferencia. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 06.05.
 90. Gergely S. (2007): A Károly Róbert Főiskola tanácsadási tevékenysége a zöldenergia termelésben és hasznosításban. „Üzleti lehetőségek a zöldenergia termelésben és hasznosításban” c. konferencia. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. 06. 19.
 91. Gergely S. (2007): Zöldenergia potenciál felmérés metodikája és esettanulmány. Nyitrai Egyetem, Szlovákia, Nyitra. 2007. 08. 30-31.
 92. Gergely S. (2007): Lehetőségek és korlátok a fák energetikai hasznosításában. „Megújuló energia források a gyakorlatban” szakmai konferencia. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. Bábolna, 2007. 09. 13.
 93. Gergely S. (2007): A zöldenergia ültetvények telepítésének és felhasználásának technológiája és ökonómiája. „Fásszárú energia ültetvények létesítése és hasznosítása” című konferencia. Atkár, Tass-puszta, 2007. 09. 19.
 94. Gergely S. (2007): A kisvállalkozások helyezet és lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Magyar Regionális Tudományi Társaság V. Köz- és Vándorgyűlése. Miskolc. 2007. 10. 25-26.
 95. Gergely S. (2007): Hálózati gazdaság; kihívások és válaszok az Észak-magyarországi régióban. Magyar Regionális Tudományi Társaság V. Köz- és Vándorgyűlése. Miskolc. 2007. 10. 25-26.
 96. Gergely S. (2007): Észak-magyarországi régió zöldenergia potenciálja. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. december 6.
 97. Gergely S. (2007): Zöldenergia Termelői Csoport az Észak-magyarországi régióban, Gyöngyös, 2007. december 6.
 98. Gergely S. (2007): Észak-magyarországi régió zöldenergia klaszter – lehetőségek és korlátok. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. december 6.
 99. Gergely S. (2007): Komplex biomassza modell tényezői. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007. december 6.
 100. Gergely S. (2008): A zöldenergia termelésének és hasznosításának helyi lehetőségei a „Mátra” faaprítékot termelők termelői csoport szövetkezet létrehozása. Károly Róbert Főiskola, Tass-puszta, 2008. 02. 14.
 101. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák komplex zöldenergia modell. Károly Róbert Főiskola, Tass-puszta, 2008. 03. 12.
 102. Gergely S. (2008): Basic factors of Hungarian – Slovakian green energy model, Conference proceedings of greenenergy strategy – a hungarian-slovakian greenenergy model, 2008.03.
 103. Gergely S. (2008): Vállalkozások versenyképessége és a hálózati gazdaság az Észak-magyarországi régióban. XI. Nemzetközi Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. 2008. 03. 27-28.
 104. Gergely S. – Nagy Zs. (2008): Zöldenergia termelői csoport és zöldenergia regionális klaszter. Nemzetközi Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. 2008. 03. 27-28.
 105. Gergely S. (2008): Határon átnyúló zöldenergia klaszter. Károly Róbert Főiskola, Szlovákia, Dunatőkés, 2008. 03. 28.
 106. Gergely S. (2008): Fásszárú biomassza termelés/feldolgozás integrált rendszerei. RENEXPO Nemzetközi Kiállítás és Kongresszus a megújuló energiákról és energiahatékony épület felújításról. Budapest 2008. 04. 24-26.
 107. Gergely S. (2008): A kutatási program eredményei. Hátrányos helyzetű kistérségek konferencia. Gyöngyös, 2008. 09.18.
 108. Gergely S. (2008): Területhasználat és égetéses zöldenergia termelés. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred 2008. 10. 28-29.
 109. Gergely S. (2008): A zöldenergia szerepe a vidékfejlesztésben. „Mestervizsga bizottsági elnökök képzés” konferencia. Ráckeve, 2008. 11. 19-20.
 110. Gergely S. (2008): Bioenergetikai stratégia és fenntarthatóság. Károly Róbert Főiskola „Károly Róbert Tudományos Napok” Gyöngyös, 2008. 11. 25.
 111. Gergely S. (2009): Lehetőségek a zöldenergia termelésben és hasznosításban. Károly Róbert Főiskola, Tass-puszta, 2009. 02. 12.
 112. Gergely S. (2009): Zöldenergia stratégia klimatikus hatásai. Klímaváltozás – a XXI. század kihívása – Magyarországi Klímacsúcs. Budapest, 2009. 02. 27.
 113. Gergely S. (2009): A vidék felemelkedése. 21. Országos Méhész Találkozó és Vásár. Székesfehérvár, 2009. 02. 28.
 114. Dr. Béla Marosvölgyi D.Sc. – Dr. Sándor Gergely – Annamária Hájos PhD. Stud. – Zsuzsanna Horváth PhD. Stud. (2009): Examinations on energetics utilizaton of amorfa (amorfa fruticosa l.) in Hungary. Cikk. Intern. Konf. Of Biomass-Energy. Croiatia/Zagreb on March the 13th and 14th 2009.
 115. Gergely S. (2009): Zöldáram szabályozás Magyarországon és az Európai Unióban. Magyar Energia Szimpózium, Budapest, 2009. 03. 26.
 116. Gergely S. (2009): Zöldenergia stratégia és a fenntarthatóság összefüggései. Előadás. – Mezőgazdaság és a vidék jövőképe. Mosonmagyaróvár, 2009. 04. 17-18.
 117. Gergely S. – Nagy Zs. (2009): Zöldenergia klaszter létrehozása, feltételei. – Mezőgazdaság és a vidék jövőképe. Mosonmagyaróvár, 2009. 04. 17-18.
 118. Gergely S. – Urbán L. (2009): Szociális zöldenergia program, mint a hátrányos helyzetű térségek kitörési lehetősége. – Mezőgazdaság és a vidék jövőképe. Mosonmagyaróvár, 2009. 04. 17-18.
 119. Gergely S. (2009): Nemzeti stratégiák és a vidék felemelkedése. – A vidék fejlesztésének titka, a sikeres vidéki térségek és települések Nyugat-Magyarországon. Győr, 2009. 04. 27-28.
 120. Gergely S. (2009): Magyar Zöldenergia Stratégia. Előadás. – Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás. Környezet és Energia Konferencia, Debrecen, 2009. 05. 8-9.
 121. Gergely S. – Nagy Zs. (2009): Zöldenergia klaszter. – Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás. Környezet és Energia Konferencia, Debrecen, 2009. 05. 8-9.
 122. Gergely S. – Urbán L. (2009): Szociális zöldenergia program. – Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás. Környezet és Energia Konferencia, Debrecen, 2009. 05. 8-9.
 123. Gergely S. (2009): Megújuló energia és környezetipar, ökoipar Magyarországon. – „Cégek a fenntartható világért, 2009. Válságban – megnövekedett felelősséggel” c. Konferencia és dialógus, Piac és Profit Üzleti Magazin, Budapest, 2009. 05. 13.
 124. Gergely S. (2009): Megújuló energia és vidékfejlesztés. – „A megújuló energiára kiírt pályázatok állami támogatása és finanszírozása” c. Konferencia, Magyar Agrártudományi Egyesület és Szaktudás Kiadó Ház Zrt. rendezésében. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2009. 06. 04.
 125. Gergely S. (2009): A Cigándi Tározó területének hosszú távon fenntartható fejlesztési stratégiája. VTT I. ütem – Cigándi árapasztó tározóval kapcsolatos kutatási szerződés II. ütemének eredményeiről, további lépések és feladatok egyeztetéséről záró témavita. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2009. 06.12.
 126. Gergely S. (2009): Stratégiai alapok a vidékfejlesztésben. Előadás. – „Globális kihívások, lokális megoldások” c. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskeméti főiskola Kertészeti Főiskolai Kar rendezésében. Kecskemét, 2009. 09. 03-04.
 127. Gergely S. – Nagy Zs. – Nagy-Urbán L. (2009): A megújuló energiatermelés hatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra (poszter). – „Globális kihívások, lokális megoldások” c. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskeméti főiskola Kertészeti Főiskolai Kar rendezésében. Kecskemét, 2009. 09. 03-04.
 128. Gergely S. (2009): Települési, kistérségi megújuló energia. Előadás. – „Lokalizáció – Megoldás a fenntarthatóságra?” c. LI. Georgikon Napok tudományos konferencia, Keszthely, 2009. 10. 01-02.
 129. Gergely S. (2009): A Magyar Kertészeti Stratégia gazdasági és klíma hatásai. Előadás. – „Az éghajlatváltozás és a magyar gazdaság. Környezettudatos beruházás politika. A rendelkezésre álló hazai illetve EU források.” c. I. Szakmai Konferencia, Klímaklub. Budapest, 2009. 10.30.
 130. Gergely S. (2009): Helyi energiatermelés és fogyasztás rendszere és helyi autonómia. Előadás. – Konferencia a közösségi tulajdonú energia rendszerekről, Via Futuri, Pécs, 2009. 11. 12-13.
 131. Gergely S. (2009): Magyarország lehetőségei a megújuló energiatermelésben és hasznosításban. Előadás. – „Tudományos kutatások és eredmények.” – Konferencia a Magyar Tudomány Napja Alkalmából, Miskolc, 2009. 11. 19.
 132. Gergely S. (2010): Magyar megújuló energia stratégia szcenáriók. Előadás – „Napfény-Holdfény Program – A magyar megújuló energia stratégia hangsúlyai és kísérleti bemutatása” című Konferencia, Gyöngyös, 2010. 01.14.
 133. Gergely S. (2010): Települési elektromos energia és vidékfejlesztés. Poszter – „Napfény-Holdfény Program – A magyar megújuló energia stratégia hangsúlyai és kísérleti bemutatása” című Konferencia, Gyöngyös, 2010. 01.14.
 134. Gergely S. – Némethy S. (2010): Megújuló energia jellemzők és célok az Európai Unióban. Poszter – „Napfény-Holdfény Program – A magyar megújuló energia stratégia hangsúlyai és kísérleti bemutatása” című Konferencia, Gyöngyös, 2010. 01.14.
 135. Gergely S. (2010): Magyar zöldenergia stratégia kihívások, válaszok és vidékfejlesztés. Előadás – „III. Megújuló Energia Fórum – Biomassza 2010.” című Konferencia, Budapest, 2010. 02. 12.
 136. Gergely S. (2010): Magyar Kertészeti Stratégia és vidékfejlesztés. Előadás – „Az agrárkönyvtárosok író-olvasó találkozója” – Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest, 2010.02.16.
 137. Gergely S. (2010): Az energetikai ültetvények vidékfejlesztő hatásai. Előadás – XIV. Biomassza – (egyben II. Ökoenergetikai) Konferencia, Sopron, 2010.03.03-05.
 138. Gergely S. – Nagy Zs. (2010): A zöldenergia szerepe a szegénység csökkentésében. Poszter – XIV. Biomassza – (egyben II. Ökoenergetikai) Konferencia, Sopron, 2010.03.03-05.
 139. Gergely S. (2010): Önkormányzati lehetőségek a zöldenergia termelésben és hasznosításban. Előadás – „A zöldenergiatermelés nyersanyag forrásainak és használatának lehetőségei az Észak-magyarországi Régióban” című Konferencia, Atkár Tass-puszta, 2010.03.11.
 140. Gergely S. (2010): Global challenges, local answers and local economy (Globális kihívások, lokális válaszok és helyi gazdaság). Előadás – XXIV. microCAD – Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2010.03.18-20.
 141. Gergely S. (2010): System of sub-regional renewable energy production (Kistérségi megújuló energiatermelés rendszere). Előadás – XXIV. microCAD – Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2010.03.18-20.
 142. Gergely S. (2010): Globális kihívások, lokális válaszok és helyi gazdaság. – XXIV. microCAD International Scientific Confeence (microCAD Nemzetkoóözi tudományos Konferencia) Miskolcs, 2010.03.18-20. Konferencia kiadvány ISBN 978-963-661-921-3, 85-90p.
 143. Gergely S. – Némethy S. (2010): Kistérségi megújuló energiatermelés és ellátás rendszere. Poszter – XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2010.03.25-26.
 144. Némethy S. – Gergely S. (2010): Biogas as the main component of the crop – product – waste – energy – crop ecocycle and possible link between urban and rural cycles of biofuel – based energy production (Biogáz, mint a termény-termék-hulladék-energia-termény ökociklus fő alkotórésze és egy lehetséges láncszem a városi és vidéki bioenergiára épülő energiatermelés között. Poszter – XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2010.03.25-26.
 145. Gergely S. – Nagy Zs. (2010): Szociális gazdaság és helyi energiatermelés, hasznosítás. Poszter – XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2010.03.25-26.
 146. Gergely S. (2010): A fenntartható társadalom kialakításának alapvető feltételei. Előadás – XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2010.03.25-26.
 147. Gergely S. (2010): A kistérségi hozzáadott érték növelés és megújuló energiatermelés, hasznosítás. Előadás – XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2010.03.25-26.
 148. Gergely S. (2010): Települési fűtőművek többfajta megújuló energiával. Előadás – „Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben” c. Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20.
 149. Gergely S. (2010): Hőszivattyúk a hőtermelésben. Poszter – „Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben” c. Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20.
 150. Gergely S. (2010): A megújuló energia fenntarthatóságának tényezői. Poszter – „Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben” c. Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20.
 151. Gergely S. (2010): Az energetikai biomassza társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai. Poszter – „Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben” c. Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20.
 152. Gergely S. (2010): Geotermális energia és hőtermelés. Poszter – „Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben” c. Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20.
 153. Gergely S. (2010): A megújuló energia termelés és hasznosítás gazdasági, társadalmi, környezeti, pénzügyi és intézményi aspektusa. Előadás. Zöldenergia Konferencia, Nyitra, 2010.06.09.
 154. Dr. Ing. Juraj Maga – doc. Ing. Pavol Findura, PhD. – Ing. Frantisek Maga (2010): Zelená energia – vyzva pre budúcnost’. Konferencia kiadvány. Nyitra, 2010.06.09. ISBN 978-80-552-0480-2. Gergely S. – Nagy Zs. (2010): Poszter Termelői, felhasználói erőegyesítés és zöldenergia. 56-66p.
 155. Dr. Ing. Juraj Maga – doc. Ing. Pavol Findura, PhD. – Ing. Frantisek Maga (2010): Zelená energia – vyzva pre budúcnost’. Konferenciakiadvány. Nyitra, 2010.06.09. ISBN 978-80-552-0480-2.
 156. Dr. Ing. Juraj Maga – doc. Ing. Pavol Findura, PhD. – Ing. Frantisek Maga (2010): Zelená energia – vyzva pre budúcnost’. Konferenciakiadvány. Nyitra, 2010.06.09. ISBN 978-80-552-0480-2. Gergely S. – Némethy S. (2010): Poszter Zöldenergia szociális marketing. 52-55p.
 157. Dr. Ing. Juraj Maga – doc. Ing. Pavol Findura, PhD. – Ing. Frantisek Maga (2010): Zelená energia – vyzva pre budúcnost’. Konferenciakiadvány. Nyitra, 2010.06.09. ISBN 978-80-552-0480-2. Gergely S. (2010): Előadás Spolocenské, hospodárske, financné aspekty a aspekty prostredia vyroby a zúzitkovania obnovujúcej energie. 80-86p.
 158. Gergely S. (2010): Károly Róbert Főiskola – a zöld főiskola. Előadás. Atkár Tass-puszta, VKKI bemutató, 2010.06.29.
 159. Gergely S. (2010): Zöldgazdaság és helyi erők újraélesztése. Előadás. „Kerekasztal beszélgetés a II. Széchenyi tervkoncepcióról” – Miskolc, Megyeháza Szász-terem, 2010.09.02.
 160. Gergely S. (2010): A kistérségi/települési energiaellátás új rendszerei – teendők a jogszabályi és közgazdasági feltételek javításában. Előadás. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14.
 161. Gergely S. (2010): A zöldenergia előállítás és hasznosítás tényezői. Poszter. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14. – CD alapú konferencia kiadvány ISBN 978-963-9941-13-7, 116p.
 162. Gergely S. – Nagy Zs. (2010): Az új Széchenyi terv és megújuló energia. Poszter. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14. – CD alapú konferencia kiadvány ISBN 978-963-9941-13-7, 104p.
 163. Gergely S. (2010): Helyi gazdaság, zöld gazdaság. Poszter. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14. – CD alapú konferencia kiadvány ISBN 978-963-9941-13-7, 92p.
 164. Gergely S. – Némethy S. (2010): Zöld gazdaság és az új Széchenyi terv. Poszter. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14. – CD alapú konferencia kiadvány ISBN 978-963-9941-13-7, 80p.
 165. Gergely S. (2010): A kistérségi energiatermelés és fogyasztás – jelen és jövő. Poszter. „Fenntartható energiagazdálkodás – I. A települési energiaellátás új rendszerei” című Tudományos Konferencia és bemutató – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.14. – CD alapú konferencia kiadvány ISBN 978-963-9941-13-7, 68p.
 166. Gergely S. (2010): Magyar zöldenergia stratégia lehetőségei és korlátai. – Előadás. VIII. ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia, Debrecen, 2010.09.22.
 167. Gergely S. (2010): A zöldenergia gazdagabbá tesz. – Előadás. Kutatók éjszakája, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.24.
 168. Gergely S. (2010): Termelj és fogyassz helyben, avagy a helyi gazdaság fellendítése. – Előadás. Kutatók éjszakája, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.09.24.
 169. Gergely S. (2010): A lokalizáció növekvő jelentősége a XXI. században (The growing importance of localization in the 21st century). – Előadás. LII. Georgikon Napok, Keszthely, 2010.09.30-2010.10.01.
 170. Gergely S. (2010): A kistérségi/települési energiaellátás új rendszerei – biológiai, közgazdasági, jogszabályi feltételek. – Előadás. „Az Észak-Magyarországi Régió energianövény termesztésének lehetőségei” című szakmai konferencia, Atkár Tass-puszta, 2010.10.14.
 171. Gergely S. (2010): A TÁMOP-4.2.1.-09/1-2009-0001 és az innováció a kistérségi megújuló energia rendszerekben. Előadás. „Fenntarthatósági Innovációs Technológia Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán” – TÁMOP-4.2.1-2009-0001 projekt nyitó rendezvény, Gyöngyös, 2010.10.20.
 172. Gergely S. (2010): A települési energiaellátás új rendszerei – biológiai, közgazdasági, jogszabályi feltételek. Előadás. „A zöldenergia-termelés nyersanyag forrásainak és használatának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban” c. Konferencia, Atkár Tass-puszta, Logisztikai Központ. 2010.10.26.
 173. Gergely S. (2010): A magyar megújuló energia stratégia alapvető feltételei. Előadás. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya éves ülése, Gyöngyös, 2010.10.27.
 174. Gergely S. (2010): Zöld gazdaság és lokalizáció. Előadás. „Zöldülő gazdaság – foglalkoztatási lehetőségek és kihívások” c. konferencia, Károly Róbert Tudományos Nap, Gyöngyös, 2010.11.12.
 175. Gergely S. (2010): Regionalitás, állam, globalitás. Előadás. A Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése. A tudás szerepe a regionális fejlődésben. Debrecen, 2010.11.18-19.
 176. Gergely S. (2010): Megújuló energia és kistérségi fejlesztés. Előadás. A Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése. A tudás szerepe a regionális fejlődésben. Debrecen, 2010.11.18-19.
 177. Gergely S. (2010): Szegénység, zöldenergia termelés és megújuló energiákra alapozott kertészeti stratégia. – Előadás. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 4-19p.
 178. Gergely S. (2010): Az Európai Unió energiafogyasztása, importja és megújuló energiaforrásai. – Poszter. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 72-76p.
 179. Gergely S. – Maga Gy. (2010): A szegénység jellemzői Szlovákiában. – Poszter. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 86-90p.
 180. Gergely S. (2010): Az Európai Unió megújuló energia célkitűzései 2020-ta. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 96-99p.
 181. Gergely S. – Maga Gy. (2010):Megújuló energiaforrások Magyarországi hasznosítási lehetőségei. – Poszter. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 105-109p.
 182. Gergely S. – Nagy Zs. (2010): Energiatermelés és felhasználás Magyarországon. – Poszter. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 120-124p.
 183. Gergely S. – Maga Gy. (2010): Megújuló energia potenciál, termelés és felhasználás Szlovákiában. – Poszter. „Szociális Zöldenergia Program” című konferencia, Gyöngyös, 2010.12.02. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-16-8, Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Digitális Nyomda, Gyöngyös. 130-133p.
 184. Gergely S. (2011): Gazdaságos a zöldenergia települési energia ellátásban (is). Előadás. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 16-22p.
 185. Gergely S. (2011): A lokalizáció legfontosabb tényezői. Poszter. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 72-75p.
 186. Gergely S. – Maga Gy. (2011): Szociális gazdaság. Poszter. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 83-87p.
 187. Gergely S. – Maga Gy. – Nagy Zs. (2011): A helyi autonóm energia rendszer tényezői. Poszter. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 98-101p.
 188. Gergely S. (2011): Zöldenergia faültetvény vágásforduló típusok és multiplikátor hatások. Poszter. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 112-115p.
 189. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): Zöldáram támogatási szisztémák az Európai Unióban. Poszter. „Innováció a Károly Róbert Főiskolán” című konferencia, Atkár Tass-puszta, 2011.02.17. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-19-9, Vareg Hungary Kft., Budapest, 121-124p.
 190. Gergely S. (2011): Megújuló energia termelésével és felhasználásával a helyi bevétel növelésére. Előadás. Jászárokszállás, Petőfi Művelődési Ház, 2011.03.01.
 191. Gergely S. (2011): A zöldenergia helyi termelése és hasznosítása, valamint a Zöldenergia Tanácsadó Szolgálat. Előadás. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011.03.29.
 192. Gergely S. (2011): Az integráló állam szerepének felértékelődése a gazdaságban (Revaluation of the integrating state in economy). – Előadás. XXV. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2011.03.31-04.01.
 193. Gergely S. (2011): A megújuló energia termelés és hasznosítás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai az Észak-magyarországi régióban (Social, economic and environmental effects of renewable energy production and use int he Northern-hungarian region). – Előadás. XXV. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2011.03.31-04.01.
 194. Gergely S. (2011): Az integráló állam szerepének felértékelődése a gazdaságban. – Cikk. Konferencia kiadvány (P szekció: Gazdasági kihívások a XXI. században) – XXV. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2011.03.31-04.01. ISBN 978-963-661-969-5, 53-58p.
 195. Gergely S. (2011): A megújuló energia termelés és hasznosítás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai az Észak-magyarországi régióban. – Cikk. Konferencia kiadvány (A szekció: Környezet- és energiagazdálkodás) – XXV. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2011.03.31-04.01. ISBN 978-963-661-954-1, 45-50p.
 196. Gergely S. (2011): Falufűtőművek megújuló energiával. Előadás. Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság, VI. Nemzetközi Konferencia, Győr, 2011.04.06-07.
 197. Gergely S. (2011): Magyar hajtatott zöldségstratégia megújuló energiára alapozva. Előadás. Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság, VI. Nemzetközi Konferencia, Győr, 2011.04.06-07.
 198. Gergely S. (2011): Falufűtőművek megújuló energiával. Tanulmány. Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság, VI. Nemzetközi Konferencia, Győr, 2011.04.06-07.
 199. Gergely S. (2011): Magyar hajtatott zöldségstratégia megújuló energiára alapozva. Tanulmány. Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság, VI. Nemzetközi Konferencia, Győr, 2011.04.06-07.
 200. Gergely S. (2011): Észak-magyarországi régió megújuló energia stratégiája. Előadás. Egri Energia Napok, Eger, 2011.04.14-15.
 201. Gergely S. – Némethy S. (2011): How much of our energy supply comes from biomass? Tanulmány. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 202. Gergely S. (2011): Arboreal and non-arboreal energy biomass production and boosting local economy. Tanulmány. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 203. Gergely S. – Némethy S. (2011): How much of our energy supply comes from biomass? Előadás. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 204. Gergely S. (2011): Arboreal and non-arboreal energy biomass production and boosting local economy. Előadás. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 205. Gergely S. – Némethy S. (2011): The green energy potential of the Northern Hungarian Region (Az Észak-magyarországi region zöldenergia potenciálja). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 206. Gergely S. (2011): Modern green energy production and use (Korszerű zöldenergia termelés és hasznosítás). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 207. Gergely S. (2011): Traditional local production and use of energy from agriculture (A hagyományos helyi agro energia termelés és hasznosítás rendszere). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 208. Gergely S. – Maga Gy. (2011): Green energy strategy for the Northern Hungarian region (Az Észak-magyarországi region zöldenergia stratégiája). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 209. Gergely S. – Némethy S. (2011): Energy survey of the municipal institutions of Nagyréde for the purpose of installing green energy tree based heating plant(s) (Nagyréde önkormányzati intézményei energetikai katasztere zöldenergiafa alapú fűtőmű(vek) létesítéséhez). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 210. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): Replacing natural gas with local green energy int he institutions of Jászárokszállás (Átállás földgázról helyi zöldenergiára Jászárokszállás intézményeiben). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 211. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): The renewable energy strategy of the European Union (Európai Unió megújuló energia stratégiája). Poszter. Nemzetközi környezet-technológiai, fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencia (International Conference on environmental technologies, sustainable agriculture and regional development), Gyöngyös, 2011.06.06-07.
 212. Gergely S. (2011): Kertészeti stratégia és foglalkoztatás. Előadás. Erdei Ferenc VI: Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2011.08.25-26.
 213. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): Helyi gazdaság, helyi élelmiszer, helyi energia. Előadás. Erdei Ferenc VI: Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2011.08.25-26.
 214. Magda R. – Gergely S. (2011): Termőföld hasznosítás és zöldenergia. Poszter. Erdei Ferenc VI: Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2011.08.25-26.
 215. Gergely S. (2011): A zöldenergia biológiai, technológiai és társadalmi vonatkozásai. Előadás. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27.
 216. Gergely S. (2011): A zöldenergia biológiai, technológiai és társadalmi vonatkozásai. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27., CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-24-3
 217. Gergely S.- Dr. habil Magda R. (2011): Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve és a megújuló energia lehetőségei. Poszter. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27., CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-24-3
 218. Gergely S. (2011): A helyi energia termelés és hasznosítás hagyományos rendszere – kukorica, babszár. Poszter. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27., CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-24-3
 219. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): A helyi energia termelés és hasznosítás hagyományos rendszere – napraforgó, szalma tűzifa. Poszter. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27., CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-24-3
 220. Gergely S. – Dr. Némethy S. (2011): A helyi energia termelés és hasznosítás hagyományos rendszere – trágya, szőlővenyige, gyümölcsfanyesedék, erdei apadék. Poszter. „Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere” (Zöldláng) c. tudományos konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27., CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-24-3
 221. Gergely S. (2011): Megújuló energia helyi termelése, hasznosítása és a vidékfejlesztés. Előadás. LIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2011.09.29-30.
 222. Gergely S. (2011): Nemzeti stratégia, globalitás, lokalitás, állam. Plenáris ülés előadása. LIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2011.09.29-30.
 223. Gergely S. (2011): Globalizáció, lokalizáció és zöldenergia. Előadás. „Biomassza Szakmai Napok” Budapest, 2011.1011-12.
 224. Dr. Magda Sándor – Dr. Gergely Sándor – dr. Bíró Barbara (2011): A megújuló energiák helyzete és céljai Magyarországon, különös tekintettel a bioenergiára. (THE STATUS AND PURPOSE OF RENEWABLE ENERGY IN HUNGARY, ESPECIALLY WITH REGARD TO BIOENERGY). Előadás. Magyar-Türingiai Bioenergia Szimpózium, Thüringia, 2011. október 24-27.
 225. Dr. Magda Sándor – Dr. Gergely Sándor – dr. Bíró Barbara (2011): A megújuló energiák helyzete és céljai Magyarországon, különös tekintettel a bioenergiára. (THE STATUS AND PURPOSE OF RENEWABLE ENERGY IN HUNGARY, ESPECIALLY WITH REGARD TO BIOENERGY). Előadásból tanulmány. Ungarisch-Thüringisches Bioenergiesymposium – Schriftenreihe Land. Eigenverlag, Marz 2012. ISSN 0944-0348. 21-50. p
 226. Gergely S. (2011): Zöldenergia, helyi termelés, helyi hasznosítás. Előadás. Ráckeve, 2011.10.26.
 227. Gergely S. (2011): Zöldenergia, klíma, társadalom. Előadás. Károly Róbert Tudomány Napja, Gyöngyös, 2011.11.05.
 228. Gergely S. (2011): Zöldenergiával és innovációval a zöld jövőért. Előadás. „Nyílt Nap” – Atkár Tass-puszta, 2011.11.12.
 229. Gergely S. (2011): Globalizáció, vidékfejlesztés, agrárium. Előadás. Ráckeve, 2011.11.23.
 230. Gergely S. (2011): Lokalitás, állam, Hangya Nemzeti Szövetkezet. Előadás. MRTT XI. Vándorgyűlése – Révkomárom, 2011.11.24-25.
 231. Gergely S. – Nagy Zs. (2011): Zöldenergiával a szegénység ellen – a két szlovák-magyar Interreg kutatási projekt eredményei. Előadás. MRTT XI. Vándorgyűlése – Révkomárom, 2011.11.24-25.
 232. Gergely S. (2011): Kék gazdaság, helyi gazdaság, zöldenergia. Előadás. Pécs, 2011.11.30.
 233. Gergely S. (2011): Zöldenergia, zöld gazdaság, zöld társadalom. Előadás. „Jövőnk a tét”, a 21. század szakképzésének kihívásai konferencia – Gyöngyös, 2011.12.02.
 234. Gergely S. (2012): „Liget Magyarország”. A zöld energia és a méhészet kapcsolata. Előadás. „VIII. Szekszárdi Tavaszváró Méhésznap” – Szekszárd, 2012.02.11.
 235. Gergely S. (2012) : Hazai fejlesztésű kévés faültetvény betakarítógép, ifjítógép, bivalens duó biomassza kazán. Előadás. VII. Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság (KLENEN) „Dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért” c. konferencia – Mátraháza, 2012.03.08-09.
 236. Gergely S. (2012): A Károly Róbert Főiskola zöldenergia kutatási eredményei. Előadás. Atkár Tass-puszta, 2012.03.28.
 237. Bíró B. – Simon D. – Gergely S. (2012): A stratégiai célok és a szabályozási környezet viszonya a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése területén Magyarországon. Előadás összefoglaló. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. ISBN 978-963-9941-54-0. 64. p
 238. Gergely S. – Némethy S. (2012): Az energetikai biomassza lehetőségei és korlátai Magyarország megújuló energiahasznosítás tervével összefüggésben. Poszter összefoglaló. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. ISBN 978-963-9941-54-0. 114. p
 239. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Energetikai biomassza az Új Széchenyi Terv tükrében. Poszter összefoglaló. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. ISBN 978-963-9941-54-0. 115. p
 240. Gergely S. – Maga Gy. (2012): Energetikai biomassza és vidékfejlesztés. Előadás összefoglaló. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. ISBN 978-963-9941-54-0. 116. p
 241. Némethy S. – Dinya L. – Gergely S. – Varga G. (2012): Megújuló energiatermelés és felhasználás fenntartható ökológiai ciklusokon keresztül a mezőgazdaságban. Előadás összefoglaló. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. ISBN 978-963-9941-54-0. 184. p
 242. Némethy S. – Dinya L. – Gergely S. – Varga G. (2012): Renewable energy production and use through sustainable ecological cycles in agriculture. Angol nyelvű előadás. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 239-248. p
 243. Bíró B. – Simon D. – Gergely S. (2012): A stratégiai célok és a szabályozási környezet viszonya a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése területén Magyarországon. Előadás. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 314-324. p
 244. Gergely S. (2012): Az intelligens kistérségi megújuló energetikai rendszer konstrukciója. Előadás. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 345-356. p
 245. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A többcélú folyami árapasztó víztározó rendszer jellegzetességei. Előadás. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 357-366. p
 246. Gergely S. – Maga Gy. (2012): Energetikai biomassza és vidékfejlesztés. Előadás. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 839-846. p
 247. Gergely S. – Némethy S. (2012): Az energetikai biomassza lehetőségei és korlátai Magyarország megújuló energiahasznosítás tervével összefüggésben. Poszter. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 1396-1404. p
 248. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Energetikai biomassza az Új Széchenyi Terv tükrében. Poszter. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012.03.29-30. CD alapú konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-53-3. 1428-1436. p
 249. Gergely S. (2012): Az intelligens kistérségi megújuló energetikai rendszer konstrukciója. Előadás. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt – „Innovációval a zöld jövőért” c. nemzetközi konferencia, Gyöngyös, 2012.03.29-30. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-55-7. 46-57. p
 250. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A többcélú folyami árapasztó víztározó rendszer jellegzetességei. Előadás. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt – „Innovációval a zöld jövőért” c. nemzetközi konferencia, Gyöngyös, 2012.03.29-30. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-55-7. 89-98. p
 251. Gergely S. (2012): A Károly Róbert Főiskola zöldenergia szabadalmi bejelentései. Előadás. „A tervezés növekvő szerepe a klímaváltozásra való felkészülésben” c. konferencia, Budapest BCE Budai Campus, 2012.04.27.
 252. Gergely S. (2012): Zöld társadalom, megújuló energia, innováció. Előadás. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 13-21 p.
 253. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Energetikai biomassza lehetőségek és korlátok az Észak-magyarországi régióban. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 60-64 p.
 254. Gergely S. – Tóth Á. – Nagy Zs. (2012): Energetikai biomassza termelés, hasznosítás hagyományos rendszere. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 70-73 p.
 255. Gergely S. – Maga Gy. (2012): Az energetikai biomassza termelés hasznosítás modern rendszere. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 79-83 p.
 256. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Nagyréde zöldenergia lehetőségei. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 88-92 p.
 257. Gergely S. – Kozsdáné Bata M. – Tóth Á. (2012): Energetikai biomassza termelési és hasznosítási lehetőségek az Észak-magyarországi régióban. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 97-102 p.
 258. Gergely S. (2012): A hidrogén energia előnyei, hátrányai. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 108-111 p.
 259. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Zöldáram előnyei, hátrányai. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001projekt – „Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció”. c. III. innovációs konferencia, Gyöngyös, 2012.06.07. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-58-8. 116-119 p.
 260. Gergely S. (2012): Komplex hasznosítású árapasztó tározók rendszere. Előadás. Kockázat – konfliktus – kihívás – VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2012.09.05-07. (Összefoglaló ISBN 978963-306-156-5 kiadványban)
 261. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A zöldenergia helyi termelése és helyi hasznosítása és a hátrányos helyzetű térségek felemel(ked)ése. Előadás. Kockázat – konfliktus – kihívás – VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2012.09.05-07. (Összefoglaló ISBN 978963-306-156-5 kiadványban)
 262. Gergely S. (2012): Ajánlások önkormányzati vezetőknek energiahatékonyság növelésére és megújuló energia használatára. Előadás. Baross Gábor – Napház Középület Program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 5-31 p.
 263. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A Baross Gábor – Napház Középület Program az Észak-Magyarországi régióban című projekt céljai és hatásai. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 56-59 p.
 264. Gergely S. (2012): Jászárokszállás energetikai biomassza lehetőségei. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 60-63 p.
 265. Gergely S. – Kozsdáné Bata M. – Tóth Á. (2012): Megújuló energia lehetőségek az Európai Unióban. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 68-71 p.
 266. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A Bátonyterenyei kistérség önkormányzati intézményeinek energia felhasználása. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 72-75 p.
 267. Gergely S. – Dr. Szegedi L. (2012): Szélenergia az Észak-Magyarországi régióban. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 80-83 p.
 268. Gergely S. (2012): Az Észak-Magyarországi régió energetikai biomassza/zöldenergia stratégiája. Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 88-91 p.
 269. . Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Megújuló energia potenciál az Észak-Magyarországi régióban – földhő (geotermális energia). Poszter. Baross Gábor – Napház középület program az Észak-Magyarországi régióban – KRNKP_09 projekt – Az energiahatékonyság növelése az Észak-Magyarországi régió közintézményeiben, záró konferencia, Gyöngyös, 2012.09.25. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9941-60-1. 92-95 p.
 270. Gergely S. (2012): Helyi gazdaságfejlesztés és/vagy globalizáció. Előadás. Kutatók Éjszakája, Gyöngyös, 2012.09.28.
 271. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. – Tóth Á. (2012): Zöld gazdaság, helyi élelmiszer, helyi energia. Előadás. LIV. Georgikon Napok – „A mezőgazdaságtól a vesenygazda(g)ságig – Keszthely, 2012. október 11-12.
 272. Gergely S. (2012): Megújuló energia vagy nincs jövőnk…. Előadás. Magyar Tudomány Napja Salgótarjánban – Nógrád megye solár jövője tudásmegosztó nap – Salgótarján, 2012. november 15.
 273. Némethy S. – Dinya L. – Gergely S. – Varga G. (2012): Renewable energy production and use through sustainable ecological cycles in agriculture. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, I. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-64-9. 239-247 p.
 274. Bíró B. – Simon D. – Gergely S. (2012): A stratégiai célok és a szabályozási környezet viszonya a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése területén Magyarországon. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, I. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-64-9. 314-324 p.
 275. Gergely S. (2012): Az intelligens kistérségi megújuló energetikai rendszer konstrukciója. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, I. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-64-9. 345-356 p.
 276. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): A többcélú folyami árapasztó víztározó rendszer jellegzetességei. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, I. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-64-9. 357-366 p.
 277. Gergely S. – Maga Gy. (2012): Energetikai biomassza és vidékfejlesztés. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, II. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-65-6. 839-846 p.
 278. Gergely S. – Némethy S. (2012): Az energetikai biomassza lehetőségei és korlátai a Magyarország megújuló energiahasznosítási tervével összefüggésben. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, III. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-66-3. 1394-1404 p.
 279. Gergely S. – Nagy Zs. (2012): Energetikai biomassza az Új Széchenyi Terv tükrében. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2012. március 29-30. A Tudományos Napok előadásai és poszterei – konferencia kiadvány, III. kötet – „Zöld gazdaság és versenyképesség?”. ISBN 978-963-9941-66-3. 1428-1436 p.
 280. Gergely S. (2013): A Károly Róbert Főiskola tüzeléses hasznosítású biomassza kutatási eredményei. Előadás. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 IV. Innovációs konferencia – „Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért” – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2013.01.21.
 281. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. (2013): Zöld gazdaság. Poszter. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 IV. Innovációs konferencia – „Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért” – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2013.01.21.
 282. Gergely S. – Kozsdáné Bata M. – Tóth Á. (2013): Az energetikai biomassza termelés és hasznosítás hatása a lokalitásra és a szegénységre. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 IV. Innovációs konferencia – „Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért” – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2013.01.21.
 283. Gergely S. – Kozsdáné Bata M. – Tóth Á. (2013): A tüzeléses hasznosítású biomassza kutatás eredményei a Károly Róbert Főiskolán. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 IV. Innovációs konferencia – „Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért” – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2013.01.21.
 284. Gergely S. (2013): A bioenergia termelés hazai perspektívái és lehetőségei. MTA Agrárközgazdasági Bizottsága és a Magyar Agráközgazdasági Egyesület (MAKE) ülése- Budapest, 2013.02.13.
 285. Gergely S. (2013): A projekt céljai és hatásai. A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 – „Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért” projekt nyitó rendezvény és sajtótájékoztató – előadás. Gyöngyös, 2013.02.21.
 286. Gergely S. (2013): Új lehetőségek a megújuló kistérségi energiarendszerekben. Előadás. Energetikai Szakkollégium – Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat – „Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság” – KLENEN’13 konferencia, Siófok, 2013.03.07-08.
 287. Gergely S. (2013): Helyi gazdaság, zöldenergia és fenntartható fejlődés. Előadás. NORDA – „A fenntartható települési energiagazdálkodás nyomában” c. rendezvény – Miskolctapolca, 2013.04.29.
 288. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. (2013): Üzleti hálózatok, klaszterek és a helyi zöld gazdaság fejlesztés néhány összefüggése. Előadás. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia, Gyöngyös, 2013.05.21.
 289. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. (2013): Üzleti hálózatok, klaszterek és a helyi zöld gazdaság fejlesztés néhány összefüggése. Előadás anyagából tanulmány. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia kiadvány, Gyöngyös, 2013.05.21. ISBN 978-963-9941-71-7. 21-34p.
 290. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. – Némethy S. (2013): Föld, energia és élelmiszer önrendelkezés. Poszter. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia kiadvány, Gyöngyös, 2013.05.21. ISBN 978-963-9941-71-7. 65-68p.
 291. Gergely S. – Hordós-Nagy Zs. (2013): Tudomány – innováció – Új Széchenyi Terv. Poszter. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia kiadvány, Gyöngyös, 2013.05.21. ISBN 978-963-9941-71-7. 73-76p.
 292. Gergely S. – Kozsdáné Bata M. – Tóth Á. (2013): Hazai energetikai faültetvény vágásforduló változatok. Poszter. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia kiadvány, Gyöngyös, 2013.05.21. ISBN 978-963-9941-71-7. 81-84p.
 293. Gergely S. – Zámbori M. (2013): Zöld gazdaság fejlesztés és vállalkozásfejlesztés – Új Széchenyi Terv. Poszter. „Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán” c. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projektzáró konferencia kiadvány, Gyöngyös, 2013.05.21. ISBN 978-963-9941-71-7. 89-92p.
 294. Gergely S. (2013): Vidékfejlesztés, szociális gazdaság, megújuló energia. Előadás. TÁMOP-4.2.1.B-10/0/KONV-2010-0002 projekt „Régiók fejlesztése” c. kutatászáró konferencia, Pécs, 2013.05.23-24.
 295. Gergely S. (2013): Zöld helyi gazdaság, helyi élelmiszer, helyi energia. Előadás. Szakmai bemutató, Nagykeresztúr, 2013.05.30.
 296. Gergely S. (2013): Zöld helyi gazdaság, zöld helyi energia és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása. Előadás. I. Regionális tudományi tapasztalatcsere a Dél-Alföldön. „Új hangsúlyok a területi fejlődésben” c. konferencia, Békéscsaba, 2013.06.07.
 297. Gergely S. (2013): Helyi zöldgazdaság és vidékfejlesztés. Előadás. Szakmai bemutató, Demjén, 2013.08.07.
 298. Gergely S. (2013): Energy sources: energy tree pantation chips, grape vine cuttings, fruit tree cuttings, timber industrial wood chips, forestry logging waste chips, domestic and commercial chips, firewood chips. Előadás. Ecocycles – Erasmus Intensive Programme on sustainable development through ecological cycles, 14th July – 4th August 2013, University of Palermo, Italy, 2013.07.29.
 299. Gergely S. (2013): Economic, environmental and social aspects of renewable energy sources. Előadás. Ecocycles – Erasmus Intensive Programme on sustainable development through ecological cycles, 14th July – 4th August 2013, University of Palermo, Italy, 2013.07.31.
 300. Gergely S. (2013): Innovative solutions in production and use of combustion of enrgy biomass sheaf harvestin machine fore energy trees. Előadás. Ecocycles – Erasmus Intensive Programme on sustainable development through ecological cycles, 14th July – 4th August 2013, University of Palermo, Italy, 2013.07.31.
 301. Gergely S. (2013): A ZÖLDLÁNG kutatási-fejlesztési projekt gazdasági, társadalmi eredményei. Előadás. „Lehetőségei a zöldenergia gazdasági és társadalmi előnyeinek kiaknázására” c. ZÖLDLÁNG projekt záró konferencia Heves, 2013.09.30.
 302. Gergely S. (2014): Energetikai fatermesztési kísérletek eredményei nyolc termőhelyen Magyarországon előadás XIV. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2014. 03.27-28.
 303. Gergely S. (2014): A zöld helyi erőforrás ökológiai potenciál hasznosítás folyamata poister, XIV. Nemzetközi Tudományos Napok Gyöngyös, 2014. 03.27-28.
 304. Gergely S. (2014): Új vidékfejlesztési lehetőségek és a megújuló energia. II. REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TAPASZTALATCSERE A DÉL-ALFÖLDÖN A területi fejlődés dilemmái, 2014-2020, 2014. június 12. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Kara, Kecskemét
 305. Gergely S. (2014): A zöldenergia innovációs lánc elemeinek fejlesztése a Károly Róbert Főiskolán. TÁMOP -4.2.3.-12/1/KONV-0047 kutatási projekt, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 07. 1.
 306. Gergely S. (2014): A III. évezred társadalma, gazdasága és a napenergia. A NAP napja országos tanácskozás, Salgótarján, 2014. szeptember 20.
 307. Gergely S. –Hordós-Nagy Zsuzsa (2014): Gazdasági és/vagy szellemi globalizáció és helyi zöld gazdaság Georgikon Napok, Keszthely, 2014.10.03.
 308. Gergely S. (2015): Termelői Értékesítő Szervezetek létrehozása és irányítása. Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest, 2015.02.19.
 309. Gergely S. (2015): Zöldenergia innovációk hasznosítási lehetőségei a Kárpát medencében Óbudai Egyetem Báthory – Brassai Konferencia (BBK) Budapest, 2015. május 27
 310. Gergely S. (2015): A vidéki szegénység csökkentese és a profitelv. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, LVII. Georgikon Napok, 2015. október 1.
 311. Gergely S. (2015): Helyi gazdaság fejlesztés és vidéki szegénység. Gazdálkodás és menedzsmenttudományos konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27.
 312. Gergely S. (2015): Energetikai biomassza innováció – elmélet és gyakorlat. MAKE Konferencia, CORVINUS EGYETEM, Budapest, 2015. MÁJUS 12.
 313. Gergely S. (2015): Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a szállodaiparban. III:Regionális tudományi tapasztalatcsere a Dél-Alföldön konferencia, Mórahalom, 2015. május 13.
 314. Gergely S. (2015): Helyi zöld gazdaság fejlesztés és a roma/cigány foglalkoztatás növelése. Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. Tudományos konferencia a szegedi regionális versenyképességi kutatások 15 éves jubileuma alkalmából. Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2015. október 13.
 315. Gergely S. -Hordós-Nagy Zsuzsa (2016): Energetikai biomassza innovációk és a hasznosítás feltételei  Társszerző: Hordós-Nagy Zsuzsa Nemzetközi Tudományos Napok „Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között” Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2016.03.30-31
 316. Gergely S. (2016): Vidékfejlesztés és roma foglalkoztatás. Nemzetközi Tudományos Napok,” Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között” Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2016.03.30-31
 317. Gergely S. (2016): Társadalmi versenyképesség és a roma integráció kihívásai a Kárpát medencében.  Óbudai Egyetem, 7. Báthory – Brassai Konferencia (BBK) Budapest, 2016. június 19.
 318. Gergely S. (2016): A tömeges roma foglalkoztatás társadalmi, gazdasági és környezeti feltételei. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, LVIII. Georgikon Napok, 2016. 09.29-30.
 319. Gergely S. (2017): Roma integráció versus munkanélküliség A Pannon Egyetem   Georgikon Kara LVIII. Georgikon Napok 2017. 09. 28- 29 Nemzetközi tudományos konferencia 
 320. Gergely S. (2017): Stratégia a kevésbé képzettek tömeges és tartós foglalkoztatására a Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. vándorgyűlése Dualitások a regionális tudományban, Mosonmagyaróvár, 2017. 10. 19–20. 
 321. Gergely S. (2018): Stratégia a romák tömeges foglalkoztatására az elsődleges munkaerő piacon. Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus,  Fenntarthatósági kihívások és válaszok” XVI. Nemzetközi Tudományos Napok 2018. 04. 12–13.
IV. Tudományos ismeretterjesztés (Dissemination of the Sciences): 16
 1. Gergely S. (1980): Épületek akácfából. Nógrádi Szövetkezetek, Salgótarján, 1980./11
 2. Gergely S. (1982): Akácos út. Magyar Nemzet, Budapest, 1982. 10. 10.
 3. Gergely S. (1982): Épületek akácfából-olcsóbban tartósabbat. Műszaki Élet, Budapest, 1982. 03. 01.
 4. Gergely S. (1986): Gondolatban már 2000-ben járunk. Magyar Mezőgazdaság, MÉM, Budapest, 1986. 02. 12., 3p
 5. Gergely S. (1986): Telepítsünk energiaerdőt! Élet és Tudomány, TIT, Budapest, 1986. 04. 04., 4-19p; 4-21p
 6. Gergely S. (1986): Tanuljunk egymástól hasznosítjuk a csoportos és a személyes ösztönzés szunnyadó energiáit. Tanuljunk Egymástól, Budapest, 1986/1.
 7. Gergely S. (1987): Fektesse a pénzét erdőbe. Figyelő, Budapest, 1987. 02. 19.
 8. Gergely S. (1988): Távlatos gondolkodás és állandó alkalmazkodás. Tanuljunk Egymástól, Budapest, 1988/4. 29-33p
 9. Gergely S. (1989): Agrárjövő Nógrádban. Nógrád, napilap, Salgótarján, 1989.08.26., 3p
 10. Gergely S(1989): Függés és morál vív párbajt. Nógrád, napilap, Salgótarján, 1989. 09.05., 3p
 11. Gergely S. (1990): Új esély a Kert-Magyarországra. Magyar Gazda,
  Budapest, 1990. 09. 25. 6-7p
 12. Gergely S. (1994): Érdemes-e energiaerdőt telepíteni? MTI-press Magazin, MTI, Budapest, 1994.06.09.
 13. Gergely S (1994): Érdemes-e telepíteni energiaerdőt? Napló, Veszprém, 1994. 07.20., 9p
 14. Gergely S. (1994): Érdemes-e energiaerdőt telepíteni? Fejér Megyei Hírlap, Székesfehérvár, 1994. 07.22., 8p
 15. Gergely S. (2002): Kitörés a tejválságból. Népszabadság, Budapest, 2002. 10. 01., 10p
 16. Lukács Gergely S(2009): Pazarolni a nincsből? Népszabadság, Budapest, 2009. 07. 09. 13p
V. Lektorálás: 5
 1. Az agrárágazatok közép- és hosszútávú fejlesztésének irányai Nógrád megyében című Agrárkutató Intézeti tanulmányhoz fűzött megjegyzések, kiegészítések. Budapest, 1985. 05. 13., 10p
 2. Agrárreform II. A vizsgálatokat a Gazdasági Reformbizottság agrárgazdasági sajátosságokat tanulmányozó 6.sz. munkabizottsága irányította. Munkabizottsági tag: Gergely Sándor. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 1989.03.
 3. Dorgai L. – Fehér A. – Szabó M. – Szepesy E.: Az alaptevékenységen kívüli tevékenység szerepe a mezőgazdasági nagyüzemek életképességének fenntartásában (Borsod-Abaúj-Zemplén megye példáján). Agrárgazdasági Kutató Intézet, Regionális Kapcsolatok Osztálya, Budapest, 1989. 1-113p
 4. Hegedűs I. – Nemes F.: A gazdaság strukturális változásai és a vezetés. 1989., 1-4p
 5. Borszéki É. – Tanka E.: Az agrárfinanszírozás intézmény rendszere. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 1998, 1-5p
VI. Hivatkozások: 282

1987

Csete L.: És mi újság Nógrádban? Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz. 78. p. Hivatkozás 78. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.-ra (Írók és szerkesztőbizottsági tagok találkozója. Pásztó, 1987. június)

 

1988

Kerekes J.-né: Adalékok a melioráció ökonómiájához. Gazdálkodás, 32. évf. 1988. 1. sz. pp. 27-33. Hivatkozás: 29. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem. Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz.

 

1989

Szabó G.: A környezetgazdálkodás és a szabályozórendszer főbb összefüggései a magyar mezőgazdaságban. Gazdálkodás, 33. évf. 1989. 6. sz. pp. 38-47. Hivatkozás: 39. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem. Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz.

1990

Fehér A.: A vállalaton belüli vállalkozások és a privatizáció a mezőgazdaságban. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 10. sz. pp. 1-6. Hivatkozás: 2. p.

Hivatkozik:

 1. Fehér A. – Gergely S. –Módos Gy.: A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról. Budapest, 1990. MÜSZI Rt.

 

1991

Csete L. –Barcza G. –Kovácsné Varga I. – Réder Gy. – Sury T.: Az európai közösséghez csatlakozás várható hatásai a magyarországi erdő-és fagazdaságra, II. Gazdálkodás, 35. évf. 1991. 7-8. szám, pp. 11-31.Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az energiaerdő és a marginális területek hasznosítása. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 2. sz.
 2. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

 

1999

Tenk G.: Javuló feltételek az agrárhitelezésben. Gazdálkodás, 43. évf. 1999. 2. pp. 1-7. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A jelzáloghitelezés (agrár) lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás, 42. évf. 1998. 3. sz. pp. 31-38.

 

2001

Baranyi J.: Aktuális-e még? Agrárfinanszírozás. ÖKOgazdaság. Környezetvédelem- Mezőgazdaság – Turisztika. I. évf. 2001.3. sz. pp. 4-5. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A takarékszövetkezeti modernizációs agrárfinanszírozás. Gazdálkodás, 1992. 8. sz.

Pecze Zs.: A preciziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere. Mosonmagyaróvár, 2001. PhD Disszertáció.

Hivatkozik:

 1. Pecze Zs, Neményi M, Petróczki F. -. Gergely S.: Hozamtérképek helyspecifikus felvételének műszaki háttere (GPS).In: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, no. 23. Gödöllő, 1999.jan.19-20. Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem – FVM Műszaki Intézet. 8 p.

 

2004

Mesterházi P.Á.: Development of measurement technique for GPS-aided plant production. 2004. PhD disszertáció.

Hivatkozik:

 1. Pecze Zs, Neményi M, Petróczki F. -. Gergely S.: Hozamtérképek helyspecifikus felvételének műszaki háttere (GPS). In: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, no. 23. Gödöllő, 1999.jan. 19-.20. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem – FVM Műszaki Intézet. 8 p.

 

2005

 1. Székely S. (szerk.): Mezőgazdasági bibliográfia. 46. évf. 2005. 1-4. sz. Bp. 2005, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. Hivatkozás: 240., 243. p. Összesen: 2db

 

Hivatkozik:

 1. Magda S. –Gergely S.: A Mátrai Borvidék Szőlő-bor vertikumának fejlesztési stratégiája. Gazdálkodás. 49. évf. 2004. 11. sz. különkiadás. pp. 1-56.
 2. Lukács Gergely S.: A vidékfejlesztés kézikönyve. Bp. 2004, Szaktudás Kiadó Ház. 175 p.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.: Erdőfejlesztési politikánk múltja és jelene. Agrárágazat. 2005. 6. évf. 6. sz. pp. 94-96. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. Az új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

Csete L. – Láng I.: A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés. Bp. 2005, MTA Társadalomkutató Központ.311 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az Észak-Magyarországi Régió Energiaerdő eddig elkészült programjának lehetőségei és korlátai. I-II. Gazdálkodás, 2000. 6. sz. és 2001. 1. sz.

 

2006

Baranyai Zs. – Takács I.: A rendszerváltás hatása a mezőgazdasági termelés hatékonyságára Magyarországon. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet. 13 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.:A korparancs: erőegyesítés. www.aroland.hu. 2006. április

Dinya L. – Domán Sz. –Fodor M.- Tamus A.: Az alternatív energiaforrások lakossági megítélése. Marketing és menedzsment, XL. évf. 2006. 4. sz. pp. 49-54.  Hivatkozás:49. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.pp. 1-10.

Kerek Z. – Pummer L. –Marselek S.: A megújuló energiaforrások és felhasználásának mai helyzete és fontosabb feltételei. ÖKO, Ökológia Környezetgazdálkodás-Társadalom. XIV. évf. 2006. 3-4. sz. 1-14. pp. Hivatkozás: 2. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.:(2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.pp. 1-10.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.: A világ erdőgazdálkodása és fakitermelése. Gazdaság és statisztika. 2006. 2. sz. pp. 1-7. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.: A világ erdőgazdálkodása és fakitermelése. Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom. XIV. évf. 2006. 101-117. sz. pp. 17.  Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

 

2007

Erdős L.: Ültetvényerdők szerepe a távlati földhasználatban. Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 4. sz. pp. 25-37. Hivatkozás: 31. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: A magyarországi termőföld-hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13-26.
 2. Popp J.: A bioüzemanyag-gyártás nemzetközi összefüggései. Agrárgazdasági tanulmányok, 2007. 6. sz. Bp. 2007, Agrárgazdasági Kutató Intézet. 132 p. Hivatkozás: 86., 87. p. Összesen: 2db

 

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: :Bioenergia termelési lehetőségek Magyarországon. A magyar zöldenergia stratégia alapvető tényezői. Szeminárium a Balaton Csoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bp. 2006.

Salamon I. – Mészáros J. –Németh A. – Tell I.: Miért nem legeltetik a tejelő teheneket? Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 5. sz. pp. 15-18. Hivatkozás: 15. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: Paradigmaváltás előtt. Magyar Mezőgazdaság, 51. évf. 2006. 36. sz. 8-9.

Kerek Z. – Pummer L. – Marselek S.: Lehetőségek a megújuló energiahordozók felhasználásában. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények, 2007. 7.1/1. kötet, 195-203 p. Hivatkozás: 200., 201 p. Összesen: 2db

Hivatkozik:

          Gergely S.: Tüzeléses hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatása, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos napok, Károly Róbert Főiskola, 2006, 1-9 p.

          Gergely S.: Zöldenergia és vidékfejlesztés, Gzadálkodás 20. különszám, 2007, 24-41 p.

 

2008

Barócsi Z.- Wachtler I. – Pálinkás I.: A magyarországi szőlő és bortermelés értékelése. Pp. 304-311. In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok. 2008. március 27-28. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 729 p. Hivatkozás: 307. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. –Gergely S.: A Mátrai Borvidék Szőlő-bor vertikumának fejlesztési stratégiája. Gazdálkodás. 49. évf. 2004. 11. sz. különkiadás. pp. 1-56.

Harnos Zs. – Gaál M. – Hufnagel L.: Klímaváltozásról mindenkinek. Bp. 2008, Budapesti Corvinus Egyetem. 199 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Zöldenergia kézikönyv. Bp. 2007, Szaktudás Kiadó Ház. 214 p.

Karácsony P.: Az őszi búza ágazat versenyképességének javítási lehetőségei a nyugat-dunántúli régióban. Mosonmagyaróvár, 2008. Doktori (PhD) értekezés. 161. p. Hivatkozás: 40. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: A magyarországi termőföld hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf.. 2006. 3. szám. pp. 13 – 27.

Koncz G. – Mező B.: Megújuló energiaforrások szerepe a területfejlesztésben az Észak-alföldi régióban. Debrecen, 2008, Debreceni Egyetem. 380 p. Hivatkozás: 295. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S: Zöldenergia kézikönyv. Budapest, 2007. Szaktudás Kiadó Ház.

Kovács E. –Miller Gy.– Tégla Zs.: Logisztikai elvek alkalmazásának lehetőségei a fás szárú tüzeléshasznosítású biomassza termelési technológiájánál. In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok. 2008. március 27-28. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 729 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.:(2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.CD lemezen.

Popp J.: A bioüzemanyag-gyártás nemzetközi összefüggései. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 1. sz. pp. 13-25. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. :Bioenergia termelési lehetőségek Magyarországon. A magyar zöldenergia stratégia alapvető tényezői. Szeminárium a Balaton Csoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bp. 2006.

Romány P.: Könyvtermés (2007). Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 2. sz. pp. 182-184. Hivatkozás. 183. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: (2007): Regionális Zöldenergia klaszter. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 191 p.
 2. Székely S.: Bioenergia, bio-energiahordozók, energianövények. Ajánló bibliográfia. (2002-2007). Bp. 2008, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. Hivatkozás: 1., 2., 9., 15. p. Összesen: 4db

 

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Szcenáriók a magyar zöldenergia stratégiára. Tessedik Sámuel Főiskola

Tudományos Közlemények, 2007. 7. 1.(1.) pp. 175-180.

 1. Gergely S.: Zöldenergia termelés, hasznosítás és vidékfejlesztés. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények, 2007. 7. 1.(3.) pp. 565-569.
 2. Gergely S.: Forgatókönyvek zöldenergiára (I.). Magyar Mezőgazdaság, 2007. 62. évf. 45. pp-10-11.
 3. Gergely S.: Biomassza hasznosítás Hevesben. Magyar mezőgazdaság, 60. évf. 2005. 40. sz. ppl 16-17.
 4. Gergely S.: Forgatókönyvek zöldenergiára (II.). Magyar Mezőgazdaság. 2007. 62. évf. 46. sz. pp. 10-11.
 5. Gergely S.:Forgatókönyvek zöldenergiára (III.). Magyar Mezőgazdaság. 2007. 62. évf. 47. sz. pp.14-15.
 6. Gergely S.:The primary factors of the national strategy for utilising „green energy” (biomass) by incineration technology. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 17. különszám. pp. 1-9.
 7. Gergely S.: Zöldenergiát a mezőgazdaságból. Agrárium. 16. évf. 2006. 1-2. sz. pp. 26-28.
 8. Magda Sándor – Gergely S.: Energiastratégia – lehetőségek. Magyar Mezőgazdaság, 61. évf. 2006. 36. sz. pp. 12-13.
 9. Gergely S.: Zöldenergia-termelés faültetvényeken. Agrárium. 16. évf. 2006. 8. sz. pp. 27-28.
 10. Gergely S.: Hőhasznosítású biomassza potenciál Heves megyében és a felhasználás feltételei. Gazdálkodás, 49. évf. 2005. 13. különszám. Pp. 1-21.

Sziráki Zs. (összeáll.): Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja

Dunántúli Tudományos Intézete, Könyvtár2008. április – június. Hivatkozás: 3. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Magyar-szlovák zöldenergia modell. Bp. 2008,: Szaktudás Kiadó Ház. 238 p.
 2. Lukács Gergely S.: Regionális zöldenergia klaszter. Gyöngyös, 2007, Károly Róbert Főiskola. 181 p.

Tamus  A.-né: Consumers knowledge of bio-energetics. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 22. különszám. pp. 32-37. Hivatkozás: 33. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.

 

Romvári Ferenc (2008): A biomassza hasznosításában rejlő területfejlesztési lehetősége Magyarországon (energiafűz termesztése). Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllő. 41-42p.

 

 1. Juraj Maga-Ladislav Nozdrovicky-Stefan Pepich-Lubomir Marhavy-Stefan Hajdu: Komplexny model vyuzitia biomasy na energetické ucely. Nitra, 2008. ISBN 978-80-552-0029-3. Hivatkozás: 48, 97, 125, 142, 143, 144, 145, 162, 164, 165, 166, 167, 182p Összesen: 13db

 

Hivatkozik:

Lukács Gergely S. (1987): Conception for the establishment of more hundred thousand hectares of mostly acacia energy forest of short felling rotation primary as population undertaking. MAE-EAAE Congress, Balatonfüred

Lukács Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2005. Budapest. (97p)

 1. Lukács Gergely S. ((2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2007, Budapest. ISBN 978-963-9736-27-6 (142, 143, 144, 145, 162, 164, 165, 166, 167p Összesen: 9db)
 2. Lukács Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2008, Budapest. ISBN 978-963-9736-54-2 (48,125p Összesen: 2db)

 

2009

Csete L. – Láng I.: A vidék fenntartható fejlődése. A vidék fejlődésének fenntarthatósága – hétköznapi megközelítésben. Bp. 2009, MTA Történettudományi Intézet –MTA Társadalomkutató Központ.170 p. Hivatkozás: 103. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 3. sz. pp. 263-271.
 2. Gergely S.: Az Észak-magyarországi Régió Energiaerdő eddig elkészült programjának lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás, 44. évf. 2000. 6. sz. és 45. évf. 2001. 1. sz.

Kontor E.: Az EU csatlakozás hatása a magyar kis- és középvállalkozásokra. Globalizáció, versenyképesség, regionalitás. Doktori program, Kutatói fórum. 2009. 20 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Kisvállalkozás nagy lehetőség Magyarországnak. Valóság, 2007. 9. sz.

Nagy Zs.: A zöldenergia-termelés és hasznosítás speciális szervezeti rendszere a klaszter.

Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 4. sz. pp. 384-389. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: (2007): Regionális Zöldenergia klaszter. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 191 p.
 2. Lukács Gergely S.: (2008) Magyar-szlovák Zöldenergia Modell. Szaktudás. 238 p.
 3. Lukács Gergely S.: (2009) Zöldenergia termelés fával Gyöngyös, Károly Róbert Kft Nyomda

Pintér G. –Németh K.- Kis-Simon T: A szőlővenyige és a fanyesedék biomasza-erőművi beszállításának elemzése. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 4. sz. pp. 357-363. Hivatkozás: 360. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Tanácsadó szolgálat a zöldenergia hazai térnyeréséért. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 3. sz. 267 p.
 2. Gergely S.: Zöldenergia és vidékfejlesztés. Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 20. különszám. 24. p.

Magda S.-Magda R: A globális gazdasági válság és a magyarországi agrárgazdaság kilátásai. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2 sz. pp. 112-120. Hivatkozás: 115. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S – Gergely S.: A magyarországi termőföld hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13-27.

Magda, S. – Magda, R. – Marselek, S.: Sustainable development of the rural economy. Conference papers. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Budapest, 2009, Agroinform Publishing House. 36 p. Hivatkozás: 35. p.Hivatkozik:

 1. Magda S.Gergely S. Possibilities of transformation in land utilization in Hungary. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13–27..

Vida A – Baksa A: A bioüzemanyagok használatával járó várható földhasználati változások Magyarországon. Gazdálkodás. 53. évf. 2009. 1. sz. pp. 65-77. Hivatkozás: 75. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az energiaerdő, mint a marginális mezőgazdasági területek egyik racionális hasznosítási iránya. Kandidátusi Értekezés Tézisei. Budapest. 1988. MTA.

Juhász Árpád, Láng István, Nagy Zoltán, Dobi Ildikó, Szépszó Gabriella, Horányi András, Blaskovics Gyula, Mika János – Megújuló energiák, Sprinter Könyvkiadó, Budapest 2009, 256pp

Hivatkozik:

Lukács Gergely S.: Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás kiadó Ház, Budapest, 2007

 

 

2010

Magda S.: A tudomány és az oktatás felelőssége a globális gazdasági válságban. Magyar Tudomány, 2010. 3. sz. pp. 331-343. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Marselek S. – Gergely S.: Regionális szaktanácsadási központok létrehozása. Gyöngyös, 2008, Károly Róbert Főiskola. (kézirat) pp. 1–44.

Troján Sz. – Tenk A.: A hazai mezőgazdasági együttműködésekről a „gazdálkodás” folyóiratban V. Gazdálkodás, 54. évf. 2010. 2. sz. pp. 206-218.Hivatkozás: 209. p.

Hivatkozik:

 1. Fehér A. – Gergely S. – Módos Gy. (1990): A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról. Székely J. 8. sz. 79 p.

Bozsik, Norbert – Magda, Róbert: Economic aspects of land use. Gazdálkodás, 2010 24. English Special Edition pp.58-70

Hivatkozik:

 1. Gergely S. – Magda S. (2006): A magyarországi termőföldhasznosítás átalakítási lehetőségei Gazdálkodás L. évf. 3. sz. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Szendrő, Gábor: Sustainable biofuls in Hungary and Europe –self – defeating incentives? Gazdálkodás, 2010 24. English Special Edition pp.71-78 Hivatkozás: 72.p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2006): The primary factors of the national strategy for utilizing „green energy” (biomass) by incineration technology Gazdálkodás, 50 évf., 17.sz spec ed., 1-9.pp.

Vida – Baks: A bioüzemanyagok földhasználati változásokra gyakorolt hatásai Gazdálkodás53. évfolyam 1 sz. 65-77 pp Hivatkozás 68.p

 1. Gergely S. (1988): Az energiaerdő, mint marginális mezőgazdasági területek egyik racionális hasznosítási iránya. Kandidátusi értekezés tézisei, Budapest

Erős V. – Bíró T.: Renewable energy resources in Hungary – solid utilization in terms of necessity and opportunity. Apstract, Applied Studies In Agribusiness And Commerce, Vol 4. Number 3-4. 2010

 1. Lukács Gergely S. (2007): Regional Cluster of Green Energies, Károly Róbert College, Gyöngyös, 181 p.

Pintér G. – Németh K. – Kis-Simon T.: The subsidy scheme of green power in Hungary. Georgikon for agriculture, A multidisciplinary journal in agricultural sciences, Volume 13. 2010, 64 p.

 1. Gergely S. (2007): Zöldenergia és vidékfejlesztés, Gazdálkodás 51. évf. 20. különkiadás, 24 p.

 

2011

Magda R.: A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon, Gazdálkodás 55. évfolyam, 2. szám 153-165. p

 1. Gergely S. (2009): Magyar kertészeti stratégia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 163. p
 2. Gergely S. (2010): Az Észak-Magyarországi régió megújuló energiastratégiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 161. p
 3. Gergely S. (2010): Falufűtőművek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 162. p

 

2012

 1. Futó Z. – Ivády Imréné – Wachtler I.: Energianövények szántóföldi termesztése Magyarországon, a KRF kutatóintézeteiben. Ungarisch-Thüringisches Bioenergiesymposium – Schriftenreihe Land. Eigenverlag, Marz 2012. ISSN 0944-0348. 92-116. p
 2. Gergely S. (2010): Az Észak-Magyarországi régió megújuló energiastratégiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db

 

 1. Gergely S. (2010): Települési fűtőművek és megújuló energia. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db
 2. Gergely S. (2011): Települési megújuló energia modellek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db

Holló E. – Dr. Bujdosó Z.: Innovációs projektek üzleti tervezése, innováció-finanszírozás. Főiskolai jegyzet. ISBN – 978-963-9941-48-9

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 89, 90, 95, 97, 98p. Összesen:5db
 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 82, 84, 85, 86, 87p. Összesen:5db
 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Tégla Zs. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: K+F+I folyamatmenedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-49-6

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Gergely Sándor – Fásszárú biomaasz termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 101, 102, 103, 107, 109, 110p. Összesen: 6db
 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 94, 96, 97, 98, 99p. Összesen: 5db
 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 19. Bíró B. – Dr. Szegedi L. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Spin off vállalkozási ismeretek. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-51-9.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 92,93, 98, 99, 101p. Összesen. 5db
 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 84, 87, 88, 89, 90p. Összesen. 5db
 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Törcsvári Zs. – dr. Bíró B. – Dr. Novák T. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Kutatásmódszertan. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-50-2

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (1988): Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése. In. Az érdekeltség előnyei és buktató. Budapest, MÜSZI. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (1989): Energiaerdő. Mezőgazdasági Kiadó. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 3. Gergely S. (1994) A magyar Takarékszövetkezetek története és modernizációja. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 4. Gergely S. (1996): Liget-Magyarország program. Budapest. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 5. Gergely S. (1999): Jelzáloghitelezés. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 6. Gergely S. (2001): Alternatív gazdasági stratégiák. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 7. Gergely S. (2001): Vállalkozás menedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 8. Gergely S. (2001): Vidékfejlesztési programmenedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 9. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 10. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 11. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 12. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 13. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 14. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 15. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 16. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 17. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 18. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 19. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 20. Gergely S. (2008): Hátrányos helyezetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 21. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 22. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 23. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 24. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 101, 102, 103, 107, 109, 110p. Összesen: 6db
 25. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 89, 96, 97, 98, 99p. Összesen: 5db
 26. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Király Zs. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Innováció menedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-47-2

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 93, 94, 95, 100, 101, 102p. Összesen: 5db
 3. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 87, 89, 90, 91, 92p. Összesen: 5db
 4. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 87p.

Dr. Budjosó Z. – Holló E.: Innovációs projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-46-5.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (1988): Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése. In. Az érdekeltség előnyei és buktató. Budapest, MÜSZI. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 2. Gergely S. (1989): Energiaerdő. Mezőgazdasági Kiadó. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 3. Gergely S. (1994) A magyar Takarékszövetkezetek története és modernizációja. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 4. Gergely S. (1996): Liget-Magyarország program. Budapest. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 5. Gergely S. (1999): Jelzáloghitelezés. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 6. Gergely S. (2001): Alternatív gazdasági stratégiák. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 7. Gergely S. (2001): Vállalkozás menedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 8. Gergely S. (2001): Vidékfejlesztési programmenedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 9. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 10. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 11. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 12. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 13. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 14. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 15. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 16. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 17. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 18. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 19. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 20. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 21. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 22. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 23. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.
 24. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 25, 26, 28, 30, 31, 36, 43, 47, 49, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 76p. Összesen:16db
 25. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24p. Összesen:10db
 26. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 12p.

Farkas Ágnes – Faragó Péter: Az energiacélú biomassza hasznosítás foglalkoztatási piacáról interdiszciplináris megközelítésben. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat – Valóság 2012/9. 21-33p. ISSN 0324-7228

 1. Gergely S. (2009): Zöldenergia, minta a kedvezőtlen termőhelyű térségek kitörési lehetősége. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 25-26p. Összesen:2db
 2. Farkas Ágnes – Faragó Péter: Az energiacélú biomassza hasznosítás foglalkoztatási piacáról interdiszciplináris megközelítésben.

 

Internetes hivatkozások:Agrárhírek: III. Megújuló Energiafórum. Budapest, 2010. Február 12. SYMA csarnok (Biomassza Termékpálya Szövetség és a Kárpát-medencei Innovációs Központ.) http://www.agrarhirek.hu/bioenergia/6052.htmlHivatkozik:

 1. Gergely S. előadására: A magyar zöldenergia stratégia kihívások, válaszok és vidékfejlesztés címmel

Bálint J. (szerk.): Vidékfejlesztési menedzsment és marketing. E-learning tananyag: http://www.vetesforgo.hu/?menu=cikkek&temaid=11&cikkid=118&page=0

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S. (2004): A vidékfejlesztés kézikönyve – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest
 2. Lukács Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

A lokalizáció lehet a kitörési pont. Gazdasági Rádió, 2009. november 26. (Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP Irányító Hatósága támogatásával.) http://gazdasagiradio.hu/cikk/36150/

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A sikeres magyar vidék stratégia alapjai .[Sikeres vidék]. Budapest, 2008. Szaktudás Kiadó Ház. 223 p.

Környezettudatos energiatermelés – és fogyasztás. Környezet és energiakonferencia. Debrecen, 2009. május 8-9. Plenáris előadások, poszter, szekció és kerekasztal megbeszélés. http://konferenciakalauz.hu/files/conference/5430/masodik_korlevel.pdf

Hivatkozik:

 1. Gergely S. – Dr. Urban L. -Nagy Zs.: Magyar Zöldenergia Stratégia
 2. Gergely S. – Dr. Urban L., Nagy Zs.: Szociális Zöldenergia Program

Tóth J.: III. Megújuló Energiafórum. 2010. február 13. Biomassza Termékpálya Szövetség. http://www.bitesz.hu/tevekenysegunk/iii.-megujulo-energiaforum.htmlHivatkozik:

 1. Gergely S. előadására: A magyar zöldenergia stratégia kihívások, válaszok és vidékfejlesztés címmel (2010. február 12.)

Zengő Á. (összeáll.): Megújuló energia 2010. január 28.http://alia.karolyrobert.hu/cms/netalon.xml?data_id=499&year=2010&month=janu%E1rHivatkozik:

 1. Gergely S.-ral a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán készült riport

 

 

2012.12.31.-ig Összes hivatkozás: 190+21 tételben 113 hivatkozás-21tétel szám=nettó 92 tehát összesen:190+92=282db

VII. Publicisztika: 54

A szerző publicisztikáit 1989-től Lukács Gergely Sándor névvel jegyzi

 1. Gergely S. (1981): Növekvő műveltség – eredményesebb munka. Tanuljunk egymástól, MÉM-AGROINFORM, Budapest, 1981/1., 15-17p
 2. Gergely S. (1982): Állandóan megújulni. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1982/2.
 3. Gergely S. (1982): Erdő, te árnyat adó… Nógrád, Napilap, Salgótarján, 1982. 09. 12.
 4. Gergely S. (1982): Ágazat alapítás és ágazat szanálás. Tanuljunk egymástól, MÉM-Agroinform, Budapest, 1982.
 5. Gergely S. (1983): Képzőművészeti kiállítás a Karancs TSZ-ben. Szövetkezeti Élet, Budapest, 1983/1.
 6. Gergely S. (1983): Fontos a rend. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1983/21.
 7. Gergely S. (1983): Bízva és bíztatva vezetni. Tanuljunk egymástól, MÉM-Agroinform, Budapest, 1983/2. 10-13p
 8. Az emberi tényezőkről. Nógrádi Szemle, 1983/2. 32-35p
 9. Gergely S. (1983): A tisztességes verseny társadalmi érdek. Tanuljunk egymástól, MÉM-Agroinform, Budapest, 1983/4.
 10. Gergely S. (1983): Az elültetett ember nem hoz gyümölcsöt. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1983. 02.
 11. Gergely S. (1984): Ki-ki bánjon úgy a költségekkel, mintha a sajátját költené.. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1984/1., 28-31p
 12. Gergely S. (1984): A telephelyen kívüli ágazatok irányítása, ellenőrzése. Mezőgazdasági Szövetkezeti Élet, TOT, Budapest, 1984. 11.
 13. Gergely S. (1984): Meditáció a telephelyen kívüli ágazatok ürügyén. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1984. 12.
 14. Gergely S. (1985): Ördögi kör: hogyan szakíthatnánk meg. Szabad Föld, Budapest, 1985.01.05., 4p
 15. Gergely S. (1985): Fogyókúra kampány. Nógrád, napilap, Salgótarján, 1985.01.30.
 16. Gergely S. (1985): Elment a hó, megjött a szemét. Nógrád, napilap, Salgótarján, 1985.04. 10.
 17. Gergely S. (1985): Érdekeltséget a gázpedálig. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1985.04.24., 3p
 18. Gergely S. (1985): Saját munkánktól függ… Nógrád, napilap, Salgótarján, 1985.05.07.
 19. Gergely S. (1985): Gergely Sándor versei. (Valahol, Éltem, Megszólít, Attól is, Nagy idő, Csőd, Meddig?) Nógrád, napilap, Salgótarján, 1985. 08. 03.
 20. Gergely S. (1985): Víz hátára írom? Nógrád, napilap, Salgótarján, 1985. 08. 26.
 21. Gergely S. (1985): Telephelyen kívüli ágazatok. Mezőgazdasági Szövetkezeti Élet, Budapest, 1985/1. 12p
 22. Gergely S. (1985): Aki gyarapítja a közöst, az gyarapodják. Tanuljunk egymástól, MÉM-Agroinform, Budapest, 1985/2., 11-15p
 23. Gergely S. (1985): Meditáció a telephelyen kívüli ágazatok ürügyén. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1985/2., 45-49p
 24. Gergely S. (1985): Közösségi döntés a vállalati stratégiában – egy szövetkezet kezdeményezései. Nógrádi Szemle, Salgótarján, 1985/4., 34-37p
 25. Gergely S. (1985): Érdekeltség a méltányosabb helyzet lehetősége. Valóság, TIT, 1985/3.
 26. Gergely S. (1986): A közös védelme. Magyar Mezőgazdaság, MÉM, Budapest, 1986/11
 27. Gergely S. (1987): A föld adottság, az ember lehetőség. Magyar Mezőgazdaság, MÉM, Budapest, 1987. 08. 13.
 28. Gergely S. (1987): Illúziók nélkül a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági üzemekről. Mezőgazdasági Szövetkezeti Élet, TOT, Budapest, 1987/2. 1p
 29. Gergely S. (1988): Tőlünk is sok függ. Tanuljunk Egymástól, Budapest, 1988/1.
 30. Gergely S. (1988): Gazdagodó gazdatudat. Ötlet, Budapest, 1988. 12. 01. 21p
 31. Gergely S. (1989): Miért nem magyar a svéd asztal? Népszabadság, Budapest, 1989.09. 16. 17.p
 32. Gergely S. (1989): Támogatjuk a szövetkezés szabadságának deklarálását. Tanuljunk egymástól, MÉM-Agroinform, Budapest, 1989/3.
 33. Gergely S. (1996): A jogállam a csalók paradicsoma? Világgazdaság – Üzleti Napilap, Budapest, 1996. 06. 18. 12p
 34. Gergely S (1999): Optimistán a magyar agrárjövőről – Legyen gazda a gazda! Magyar Nemzet, Budapest, 1999. 07. 21., 8p
 35. Gergely S. – Magda S. (2002): „Éhe a földnek…” Népszabadság, Budapest, 2002. 07. 22., 10p
 36. Gergely S. – Magda S. (2002): Éhe a jólétnek…Népszabadság, Budapest, 2002. 09. 05., 10.p
 37. Gergely S. – Magda S. (2002): A gazdák és a kalandorok. Népszabadság, Budapest, 2002. 11. 27. 10. p.
 38. Gergely S. – Magda S. (2003): „Jön az árvíz!…”Népszabadság, Budapest, 2003. 04. 29. 16.p
 39. Gergely S. (2003): A falu az a hely… Népszabadság, Budapest, 2003. 09. 25. 16.p
 40. Gergely S. – Magda S. (2004): A szegény falu és az ág. Népszabadság Budapest, 2004. 05. 03.
 41. Gergely S. (2004): A tájékozottság magabiztossága. Népszabadság, Budapest, 2004. 09. 22.
 42. Gergely S. (2006): A korparancs: erőegyesítés. Népszabadság, Budapest, 2006. 04 12., 13.p
 43. Gergely S. (2006): Valami mellett. Népszabadság, Budapest, 2006.06.06. 13.p
 44. Gergely S. (2006): A vízfejétől bűzlik. Népszabadság, Budapest, 2006. 08.07., 13p
 45. Gergely S. (2007): (Jog)szabálykilövő kerestetik. Népszabadság, Budapest, 2007. 03.23., 13.p.
 46. Gergely S. (2007): Napfényprogram, holdfényprogram. Népszabadság. Budapest, 2007. június 7., 13.p.
 47. Magda S.-Gergely S. (2008): Tudást, jövőt, erőegyesítést. Népszabadság. Budapest, 2008. április 29., 11.p.
 48. Gergely S. (2008): Zöldenergia klaszter. Energo Info. Budapest, 2008. július, 6.p.
 49. Gergely S. – Magda S. (2009): Válságból esélyt. Népszabadság, Budapest, 2009. 05.04., 13p.
 50. Gergely S. (2009): Fás- vagy lágyszárú energianövényt termesszünk? Agrárium (agrár- és piacgazdaság) – A Magyar Agrárkamarák lapja. Szaktudás Kiadó Ház, 2009. május; 26-27p.
 51. Gergely S. (2009): Fás- vagy lágyszárú energianövényt termesszünk? Agrárium (agrár- és piacgazdaság) – A Magyar Agrárkamarák lapja. Szaktudás Kiadó Ház, 2009. június-július, 28-29p.
 52. Gergely S. (2009): NEKTÁR – Nemzeti Kisvállalkozás Támogató Rendszer. Agrárium (agrár- és piacgazdaság) – A Magyar Agrárkamarák lapja. Szaktudás Kiadó Ház, 2009. október; 32-33p.
 53. Gergely S. (2009): A sikeres magyar vidékstratégia alapjai – I. Agrárium (agrár- és piacgazdaság) – A Magyar Agrárkamarák lapja. Szaktudás Kiadó Ház, 2009. november, 26-27p.
 54. Lukács Gergely S. (2013): Zöldenergia szőlővenyigéből (is) – Agrárium 23. évf. 2013/4. április, Szaktudás Kiadó Ház, 54-55p.
VIII. Vers és szociográfia: 21

A szerző verseit, könyveit és szociográfiáit Édesanyja – Lukács Jusztina – emlékére1989-től Lukács Gergely Sándor  néven jegyzi

 1. Gergely Sándor (1985): Versek: Valahol., Éltem., Megszólít., Attól is., Nagy Idő., Csőd., Meddig? Nógrád, napilap, 1985. 08. 03. 9p
 2. Gergely Sándor (1986): Versek: Vilt Tibor – Madonna – 1965., Tanya., Még. Nógrád, napilap, 1986. 01.11.
 3. Gergely Sándor (1986): Vers: Él. Szabad Föld, 1986.01.11.
 4. Gergely Sándor (1986): Versek: Köszöntlek., Mint mi., December., Március., Tél vég., Már a télikabátok is megöregedtek. Nógrád, napilap, 1986. 04. 12.
 5. Gergely Sándor (1986): Versek: Önzés, Állok, Kiüzen?, Téli akácok., Vilt Tibor, Galambdúc, 1968, Szőnyi István: Öregség. Palócföld, Társadalompolitikai, Irodalmi, Művészeti Folyóirat, Salgótarján, 1986/2., 18-19p
 6. Gergely Sándor (1987): Vers: Kedves Máricus., Ha mártom. Nógrád, napilap, 1986. 03.22.
 7. Gergely Sándor (1987): Vers: Jöjj. Nógrád, napilap, 1987.02.21.
 8. Gergely Sándor (1987): Vers: Én a tengert hívom, Nógrád, 1987.06.06.
 9. Lukács Gergely Sándor (1989): Egy keszi gazda sorsa. Palócföld Társadalompolitikai, Irodalmi, Művészeti Folyóirat, Salgótarján, 1989/2. 12-20p.
 10. Lukács Gergely Sándor (1989): Versek: Önzés, Állok, Kiüzen?, Téli akácok. Palócföld, Társadalompolitikai, Irodalmi, Művészeti Folyóirat, Salgótarján, 1989/2., 18p
 11. Lukács Gergely Sándor (1990): Vilmus gazda mondja. Valóság Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata, Budapest, 1990/7. 86-96p
 12. Lukács Gergely Sándor (1992): Keszi Kálvária. Cserépfalvi Kiadása, Budapest, 1992. . ISBN 9637990909.170p
 13. Lukács Gergely Sándor (1997): Liget-Magyarország. Valóság. 1997/5. 17-34p
 14. Lukács Gergely Sándor (2003): Versek: Anyám keze jég. Jászvidék, Jászárokszállás, 2003. 06. 26.
 15. Lukács Gergely Sándor (2004): Százharminc haiku. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2004. 97p,
 16. Lukács Gergely Sándor (2005): Versek: Fényrom az arcom. (huszonöt haiku) Palócföld, Társadalompolitikai, Irodalmi, Művészeti Folyóirat, Salgótarján, 2005/1., 81-83p
 17. Lukács Gergely Sándor (2007): Fájdalom és hálaének. Jászvidék. 2007. 10. 31. 5p
 18. Lukács Gergely Sándor. (2012): Fényrom (haiku füzér). Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2012. 136p, ISBN 978-963-9903-67-8.
 19. Lukács Gergely Sándor (2014): Porvirág (versek) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2014. 164p,
 20. Lukács Gergely Sándor (2018): Esőnesz (haiku kötet), Gondolat Kiadó Budapest, 2018. 124 p, ISBN 978-963-693-910-6.
 21. Lukács Gergely Sándor (2023): Tankafüzér 2023, Gondolat Kiadó Budapest, 2023. 98 p, ISBN 978-963-556-430-9

Szerző, oldal tulajdonosa

Dr. Gergely Sándor (Lukács Gergely Sándor)

Telefon: 0630 399 6258
E-mail: drsgergely@gmail.com