1987

Csete L.: És mi újság Nógrádban? Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz. 78. p. Hivatkozás 78. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.-ra (Írók és szerkesztőbizottsági tagok találkozója. Pásztó, 1987. június)

 

1988

Kerekes J.-né: Adalékok a melioráció ökonómiájához. Gazdálkodás, 32. évf. 1988. 1. sz. pp. 27-33. Hivatkozás: 29. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem. Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz.

 

1989

Szabó G.: A környezetgazdálkodás és a szabályozórendszer főbb összefüggései a magyar mezőgazdaságban. Gazdálkodás, 33. évf. 1989. 6. sz. pp. 38-47. Hivatkozás: 39. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem. Gazdálkodás, 31. évf. 1987. 8. sz.

1990

Fehér A.: A vállalaton belüli vállalkozások és a privatizáció a mezőgazdaságban. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 10. sz. pp. 1-6. Hivatkozás: 2. p.

Hivatkozik:

 1. Fehér A. – Gergely S. –Módos Gy.: A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról. Budapest, 1990. MÜSZI Rt.

 

1991

Csete L. –Barcza G. –Kovácsné Varga I. – Réder Gy. – Sury T.: Az európai közösséghez csatlakozás várható hatásai a magyarországi erdő-és fagazdaságra, II. Gazdálkodás, 35. évf. 1991. 7-8. szám, pp. 11-31.Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az energiaerdő és a marginális területek hasznosítása. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 2. sz.

 2. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

 

1999

Tenk G.: Javuló feltételek az agrárhitelezésben. Gazdálkodás, 43. évf. 1999. 2. pp. 1-7. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A jelzáloghitelezés (agrár) lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás, 42. évf. 1998. 3. sz. pp. 31-38.

 

2001

Baranyi J.: Aktuális-e még? Agrárfinanszírozás. ÖKOgazdaság. Környezetvédelem- Mezőgazdaság – Turisztika. I. évf. 2001.3. sz. pp. 4-5. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A takarékszövetkezeti modernizációs agrárfinanszírozás. Gazdálkodás, 1992. 8. sz.

Pecze Zs.: A preciziós (helyspecifikus) növénytermesztés feltételrendszere. Mosonmagyaróvár, 2001. PhD Disszertáció.

Hivatkozik:

 1. Pecze Zs, Neményi M, Petróczki F. -. Gergely S.: Hozamtérképek helyspecifikus felvételének műszaki háttere (GPS).In: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, no. 23. Gödöllő, 1999.jan.19-20. Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem – FVM Műszaki Intézet. 8 p.

 

2004

Mesterházi P.Á.: Development of measurement technique for GPS-aided plant production. 2004. PhD disszertáció.

Hivatkozik:

 1. Pecze Zs, Neményi M, Petróczki F. -. Gergely S.: Hozamtérképek helyspecifikus felvételének műszaki háttere (GPS). In: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, no. 23. Gödöllő, 1999.jan. 19-.20. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem – FVM Műszaki Intézet. 8 p.

 

2005

 1. Székely S. (szerk.): Mezőgazdasági bibliográfia. 46. évf. 2005. 1-4. sz. Bp. 2005, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. Hivatkozás: 240., 243. p. Összesen: 2db

 

Hivatkozik:

 1. Magda S. –Gergely S.: A Mátrai Borvidék Szőlő-bor vertikumának fejlesztési stratégiája. Gazdálkodás. 49. évf. 2004. 11. sz. különkiadás. pp. 1-56.

 2. Lukács Gergely S.: A vidékfejlesztés kézikönyve. Bp. 2004, Szaktudás Kiadó Ház. 175 p.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.Erdőfejlesztési politikánk múltja és jeleneAgrárágazat. 2005. 6. évf. 6. sz. pp. 94-96. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. Az új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

Csete L. – Láng I.: A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés. Bp. 2005, MTA Társadalomkutató Központ.311 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az Észak-Magyarországi Régió Energiaerdő eddig elkészült programjának lehetőségei és korlátai. I-II. Gazdálkodás, 2000. 6. sz. és 2001. 1. sz.

 

2006

Baranyai Zs. – Takács I.: A rendszerváltás hatása a mezőgazdasági termelés hatékonyságára Magyarországon. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet. 13 p.Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.:A korparancs: erőegyesítés. www.aroland.hu. 2006. április

Dinya L. – Domán Sz. –Fodor M.- Tamus A.: Az alternatív energiaforrások lakossági megítélése. Marketing és menedzsment, XL. évf. 2006. 4. sz. pp. 49-54. Hivatkozás:49. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.pp. 1-10.

Kerek Z. – Pummer L. –Marselek S.: A megújuló energiaforrások és felhasználásának mai helyzete és fontosabb feltételei. ÖKO, Ökológia Környezetgazdálkodás-Társadalom. XIV. évf. 2006. 3-4. sz. 1-14. pp. Hivatkozás: 2. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.:(2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.pp. 1-10.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.A világ erdőgazdálkodása és fakitermelése. Gazdaság és statisztika. 2006. 2. sz. pp. 1-7. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

Vahid Yousefi – Vahidné Kóbori J.A világ erdőgazdálkodása és fakitermelése. Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom. XIV. évf. 2006. 101-117. sz. pp. 17. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon. Gazdálkodás, 34. évf. 1990. 5. sz.

 

2007

Erdős L.: Ültetvényerdők szerepe a távlati földhasználatban. Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 4. sz. pp. 25-37. Hivatkozás: 31. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: A magyarországi termőföld-hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13-26.

 1. Popp J.: A bioüzemanyag-gyártás nemzetközi összefüggései. Agrárgazdasági tanulmányok, 2007. 6. sz. Bp. 2007, Agrárgazdasági Kutató Intézet. 132 p. Hivatkozás: 86., 87. p. Összesen: 2db

 

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: :Bioenergia termelési lehetőségek Magyarországon. A magyar zöldenergia stratégia alapvető tényezői. Szeminárium a Balaton Csoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bp. 2006.

Salamon I. – Mészáros J. –Németh A. – Tell I.: Miért nem legeltetik a tejelő teheneket? Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 5. sz. pp. 15-18. Hivatkozás: 15. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: Paradigmaváltás előtt. Magyar Mezőgazdaság, 51. évf. 2006. 36. sz. pp. 8-9.

Kerek Z. – Pummer L. – Marselek S.: Lehetőségek a megújuló energiahordozók felhasználásában. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények, 2007. 7.1/1. kötet, 195-203 p. Hivatkozás: 200., 201 p. Összesen: 2db

Hivatkozik:

Gergely S.: Tüzeléses hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatása, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos napok, Károly Róbert Főiskola, 2006, 1-9 p.

Gergely S.: Zöldenergia és vidékfejlesztés, Gzadálkodás 20. különszám, 2007, 24-41 p.

 

2008

Barócsi Z.- Wachtler I. – Pálinkás I.: A magyarországi szőlő és bortermelés értékelése. Pp. 304-311. In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok. 2008. március 27-28. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 729 p. Hivatkozás: 307. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. –Gergely S.: A Mátrai Borvidék Szőlő-bor vertikumának fejlesztési stratégiája. Gazdálkodás. 49. évf. 2004. 11. sz. különkiadás. pp. 1-56.

Harnos Zs. – Gaál M. – Hufnagel L.: Klímaváltozásról mindenkinek. Bp. 2008, Budapesti Corvinus Egyetem. 199 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Zöldenergia kézikönyv. Bp. 2007, Szaktudás Kiadó Ház. 214 p.

Karácsony P.: Az őszi búza ágazat versenyképességének javítási lehetőségei a nyugat-dunántúli régióban. Mosonmagyaróvár, 2008. Doktori (PhD) értekezés. 161. p. Hivatkozás: 40. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely S.: A magyarországi termőföld hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf.. 2006. 3. szám. pp. 13 – 27.

Koncz G. – Mező B.: Megújuló energiaforrások szerepe a területfejlesztésben az Észak-alföldi régióban. Debrecen, 2008, Debreceni Egyetem. 380 p. Hivatkozás: 295. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S: Zöldenergia kézikönyv. Budapest, 2007. Szaktudás Kiadó Ház.

Kovács E. –Miller Gy.– Tégla Zs.: Logisztikai elvek alkalmazásának lehetőségei a fás szárú tüzeléshasznosítású biomassza termelési technológiájánál. In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok. 2008. március 27-28. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 729 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.:(2006): Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.CD lemezen.

Popp J.: A bioüzemanyag-gyártás nemzetközi összefüggései. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 1. sz. pp. 13-25. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. :Bioenergia termelési lehetőségek Magyarországon. A magyar zöldenergia stratégia alapvető tényezői. Szeminárium a Balaton Csoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bp. 2006.

Romány P.: Könyvtermés (2007)Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 2. sz. pp. 182-184. Hivatkozás. 183. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: (2007): Regionális Zöldenergia klaszter. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 191 p.

 1. Székely S.: Bioenergia, bio-energiahordozók, energianövények. Ajánló bibliográfia. (2002-2007). Bp. 2008, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. Hivatkozás: 1., 2., 9., 15. p. Összesen: 4db

 

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Szcenáriók a magyar zöldenergia stratégiára. Tessedik Sámuel Főiskola

Tudományos Közlemények, 2007. 7. 1.(1.) pp. 175-180.

 1. Gergely S.: Zöldenergia termelés, hasznosítás és vidékfejlesztés. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények, 2007. 7. 1.(3.) pp. 565-569.

 2. Gergely S.: Forgatókönyvek zöldenergiára (I.). Magyar Mezőgazdaság, 2007. 62. évf. 45. pp-10-11.

 3. Gergely S.: Biomassza hasznosítás Hevesben. Magyar mezőgazdaság, 60. évf. 2005. 40. sz. ppl 16-17.

 4. Gergely S.: Forgatókönyvek zöldenergiára (II.). Magyar Mezőgazdaság. 2007. 62. évf. 46. sz. pp. 10-11.

 5. Gergely S.:Forgatókönyvek zöldenergiára (III.). Magyar Mezőgazdaság. 2007. 62. évf. 47. sz. pp.14-15.

 6. Gergely S.:The primary factors of the national strategy for utilising „green energy” (biomass) by incineration technology. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 17. különszám. pp. 1-9.

 7. Gergely S.: Zöldenergiát a mezőgazdaságból. Agrárium. 16. évf. 2006. 1-2. sz. pp. 26-28.

 8. Magda Sándor – Gergely S.: Energiastratégia – lehetőségek. Magyar Mezőgazdaság, 61. évf. 2006. 36. sz. pp. 12-13.

 9. Gergely S.: Zöldenergia-termelés faültetvényeken. Agrárium. 16. évf. 2006. 8. sz. pp. 27-28.

 10. Gergely S.: Hőhasznosítású biomassza potenciál Heves megyében és a felhasználás feltételei. Gazdálkodás, 49. évf. 2005. 13. különszám. Pp. 1-21.

Sziráki Zs. (összeáll.): Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja

Dunántúli Tudományos Intézete, Könyvtár2008. április – június. Hivatkozás: 3. p.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Magyar-szlovák zöldenergia modell. Bp. 2008,: Szaktudás Kiadó Ház. 238 p.

 2. Lukács Gergely S.: Regionális zöldenergia klaszter. Gyöngyös, 2007, Károly Róbert Főiskola. 181 p.

Tamus A.-né: Consumers knowledge of bio-energetics. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 22. különszám. pp. 32-37. Hivatkozás: 33. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. Tüzelési hasznosítású energetikai biomassza program jogi, közgazdasági, szervezeti feltételei és hatásai. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31.

 

Romvári Ferenc (2008): A biomassza hasznosításában rejlő területfejlesztési lehetősége Magyarországon (energiafűz termesztése). Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllő. 41-42p.

 

 1. Juraj Maga-Ladislav Nozdrovicky-Stefan Pepich-Lubomir Marhavy-Stefan Hajdu: Komplexny model vyuzitia biomasy na energetické ucely. Nitra, 2008. ISBN 978-80-552-0029-3. Hivatkozás: 48, 97, 125, 142, 143, 144, 145, 162, 164, 165, 166, 167, 182p Összesen: 13db

 

Hivatkozik:

Lukács Gergely S. (1987): Conception for the establishment of more hundred thousand hectares of mostly acacia energy forest of short felling rotation primary as population undertaking. MAE-EAAE Congress, Balatonfüred

Lukács Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2005. Budapest. (97p)

 1. Lukács Gergely S. ((2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2007, Budapest. ISBN 978-963-9736-27-6 (142, 143, 144, 145, 162, 164, 165, 166, 167p Összesen: 9db)

 1. Lukács Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2008, Budapest. ISBN 978-963-9736-54-2 (48,125p Összesen: 2db)

 

2009

Csete L. – Láng I.: A vidék fenntartható fejlődése. A vidék fejlődésének fenntarthatósága – hétköznapi megközelítésben. Bp. 2009, MTA Történettudományi Intézet –MTA Társadalomkutató Központ.170 p. Hivatkozás: 103. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Zöldenergia Program a szociális feszültségek enyhítéséért. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 3. sz. pp. 263-271.

 2. Gergely S.: Az Észak-magyarországi Régió Energiaerdő eddig elkészült programjának lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás, 44. évf. 2000. 6. sz. és 45. évf. 2001. 1. sz.

Kontor E.: Az EU csatlakozás hatása a magyar kis- és középvállalkozásokra. Globalizáció, versenyképesség, regionalitás. Doktori program, Kutatói fórum. 2009. 20 p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: Kisvállalkozás nagy lehetőség Magyarországnak. Valóság, 2007. 9. sz.

Nagy Zs.: A zöldenergia-termelés és hasznosítás speciális szervezeti rendszere a klaszter.

Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 4. sz. pp. 384-389. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S.: (2007): Regionális Zöldenergia klaszter. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola. 191 p.

 2. Lukács Gergely S.: (2008) Magyar-szlovák Zöldenergia Modell. Szaktudás. 238 p.

 3. Lukács Gergely S.: (2009) Zöldenergia termelés fával Gyöngyös, Károly Róbert Kft Nyomda

Pintér G. –Németh K.- Kis-Simon T: A szőlővenyige és a fanyesedék biomasza-erőművi beszállításának elemzése. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 4. sz. pp. 357-363. Hivatkozás: 360. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Tanácsadó szolgálat a zöldenergia hazai térnyeréséért. Gazdálkodás, 52. évf. 2008. 3. sz. 267 p.

 2. Gergely S.: Zöldenergia és vidékfejlesztés. Gazdálkodás, 51. évf. 2007. 20. különszám. 24. p.

Magda S.-Magda R: A globális gazdasági válság és a magyarországi agrárgazdaság kilátásai. Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2 sz. pp. 112-120. Hivatkozás: 115. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S – Gergely S.: A magyarországi termőföld hasznosítás átalakítási lehetőségei. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13-27.

Magda, S. – Magda, R. – Marselek, S.: Sustainable development of the rural economy. Conference papers. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Budapest, 2009, Agroinform Publishing House. 36 p. Hivatkozás: 35. p.

Hivatkozik:

 1. Magda S. – Gergely SPossibilities of transformation in land utilization in Hungary. Gazdálkodás, 50. évf. 2006. 3. sz. pp. 13–27..

Vida A – Baksa A: A bioüzemanyagok használatával járó várható földhasználati változások Magyarországon. Gazdálkodás. 53. évf. 2009. 1. sz. pp. 65-77. Hivatkozás: 75. p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: Az energiaerdő, mint a marginális mezőgazdasági területek egyik racionális hasznosítási iránya. Kandidátusi Értekezés Tézisei. Budapest. 1988. MTA.

Juhász Árpád, Láng István, Nagy Zoltán, Dobi Ildikó, Szépszó Gabriella, Horányi András, Blaskovics Gyula, Mika János – Megújuló energiák, Sprinter Könyvkiadó, Budapest 2009, 256pp

Hivatkozik:

Lukács Gergely S.: Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás kiadó Ház, Budapest, 2007

 

2010

Magda S.: A tudomány és az oktatás felelőssége a globális gazdasági válságban. Magyar Tudomány, 2010. 3. sz. pp. 331-343. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Hivatkozik:

 1. Marselek S. – Gergely S.: Regionális szaktanácsadási központok létrehozása. Gyöngyös, 2008, Károly Róbert Főiskola. (kézirat) pp. 1–44.

Troján Sz. – Tenk A.: A hazai mezőgazdasági együttműködésekről a „gazdálkodás” folyóiratban V. Gazdálkodás, 54. évf. 2010. 2. sz. pp. 206-218.Hivatkozás: 209. p.

Hivatkozik:

 1. Fehér A. – Gergely S. – Módos Gy. (1990): A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról. Székely J. 8. sz. 79 p.

Bozsik, Norbert – Magda, Róbert: Economic aspects of land use. Gazdálkodás, 2010 24. English Special Edition pp.58-70

Hivatkozik:

 1. Gergely S. – Magda S. (2006): A magyarországi termőföldhasznosítás átalakítási lehetőségei Gazdálkodás L. évf. 3. sz. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Szendrő, Gábor: Sustainable biofuls in Hungary and Europe –self – defeating incentives? Gazdálkodás, 2010 24. English Special Edition pp.71-78 Hivatkozás: 72.p.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2006): The primary factors of the national strategy for utilizing „green energy” (biomass) by incineration technology Gazdálkodás, 50 évf., 17.sz spec ed., 1-9.pp.

Vida – Baks: A bioüzemanyagok földhasználati változásokra gyakorolt hatásai Gazdálkodás53. évfolyam 1 sz. 65-77 pp Hivatkozás 68.p

 1. Gergely S. (1988): Az energiaerdő, mint marginális mezőgazdasági területek egyik racionális hasznosítási iránya. Kandidátusi értekezés tézisei, Budapest

Erős V. – Bíró T.: Renewable energy resources in Hungary – solid utilization in terms of necessity and opportunity. Apstract, Applied Studies In Agribusiness And Commerce, Vol 4. Number 3-4. 2010

 1. Lukács Gergely S. (2007): Regional Cluster of Green Energies, Károly Róbert College, Gyöngyös, 181 p.

Pintér G. – Németh K. – Kis-Simon T.: The subsidy scheme of green power in Hungary. Georgikon for agriculture, A multidisciplinary journal in agricultural sciences, Volume 13. 2010, 64 p.

 1. Gergely S. (2007): Zöldenergia és vidékfejlesztés, Gazdálkodás 51. évf. 20. különkiadás, 24 p.

 

2011

Magda R.: A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon, Gazdálkodás 55. évfolyam, 2. szám 153-165. p

 1. Gergely S. (2009): Magyar kertészeti stratégia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 163. p

 2. Gergely S. (2010): Az Észak-Magyarországi régió megújuló energiastratégiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 161. p

 3. Gergely S. (2010): Falufűtőművek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 162. p

 

2012

 1. Futó Z. – Ivády Imréné – Wachtler I.: Energianövények szántóföldi termesztése Magyarországon, a KRF kutatóintézeteiben. Ungarisch-Thüringisches Bioenergiesymposium – Schriftenreihe Land. Eigenverlag, Marz 2012. ISSN 0944-0348. 92-116. p

 2. Gergely S. (2010): Az Észak-Magyarországi régió megújuló energiastratégiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db

 

 1. Gergely S. (2010): Települési fűtőművek és megújuló energia. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db

 2. Gergely S. (2011): Települési megújuló energia modellek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Hivatkozás: 103. p és 116. p Összesen: 2db

Holló E. – Dr. Bujdosó Z.: Innovációs projektek üzleti tervezése, innováció-finanszírozás. Főiskolai jegyzet. ISBN – 978-963-9941-48-9

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Dr. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 89, 90, 95, 97, 98p. Összesen:5db

 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 82, 84, 85, 86, 87p. Összesen:5db

 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Tégla Zs. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: K+F+I folyamatmenedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-49-6

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Dr. Gergely Sándor – Fásszárú biomaasz termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 101, 102, 103, 107, 109, 110p. Összesen: 6db

 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 94, 96, 97, 98, 99p. Összesen: 5db

 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

dr. Bíró B. – Dr. Szegedi L. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Spin off vállalkozási ismeretek. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-51-9.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 3. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 4. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 5. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 6. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 7. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 8. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 9. Ágnes Németh – Lóránt Dávid (2007): Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of Touris. In Lóránt Dávid – Zsuzsa Nagy – Sándor Gergely: New Vásárhelyi Plan 34-42p. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 10. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 11. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Dr. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 12. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 13. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 14. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 15. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 16. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 92,93, 98, 99, 101p. Összesen. 5db

 17. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 84, 87, 88, 89, 90p. Összesen. 5db

 18. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Törcsvári Zs. – dr. Bíró B. – Dr. Novák T. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Kutatásmódszertan. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-50-2

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (1988): Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése. In. Az érdekeltség előnyei és buktató. Budapest, MÜSZI. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (1989): Energiaerdő. Mezőgazdasági Kiadó. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 3. Gergely S. (1994) A magyar Takarékszövetkezetek története és modernizációja. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 4. Gergely S. (1996): Liget-Magyarország program. Budapest. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 5. Gergely S. (1999): Jelzáloghitelezés. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 6. Gergely S. (2001): Alternatív gazdasági stratégiák. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 7. Gergely S. (2001): Vállalkozás menedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 8. Gergely S. (2001): Vidékfejlesztési programmenedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 9. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 10. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 11. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 12. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 13. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 14. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 15. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 16. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 17. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 18. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 19. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Dr. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 20. Gergely S. (2008): Hátrányos helyezetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 21. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 22. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 23. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 24. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 101, 102, 103, 107, 109, 110p. Összesen: 6db

 25. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 89, 96, 97, 98, 99p. Összesen: 5db

 26. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

Dr. Király Zs. – Dr. Bujdosó Z. – Holló E.: Innováció menedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-47-2

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 93, 94, 95, 100, 101, 102p. Összesen: 5db

 3. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 87, 89, 90, 91, 92p. Összesen: 5db

 4. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 87p.

Dr. Budjosó Z. – Holló E.: Innovációs projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. ISBN 978-963-9941-46-5.

Hivatkozik:

 1. Gergely S. (1988): Az agrárgazdaság fejlődési pályájának korszerűsítése. In. Az érdekeltség előnyei és buktató. Budapest, MÜSZI. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 2. Gergely S. (1989): Energiaerdő. Mezőgazdasági Kiadó. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 3. Gergely S. (1994) A magyar Takarékszövetkezetek története és modernizációja. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 4. Gergely S. (1996): Liget-Magyarország program. Budapest. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 5. Gergely S. (1999): Jelzáloghitelezés. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 6. Gergely S. (2001): Alternatív gazdasági stratégiák. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 7. Gergely S. (2001): Vállalkozás menedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 8. Gergely S. (2001): Vidékfejlesztési programmenedzsment. Főiskolai jegyzet. SZIE. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 9. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 10. Gergely S. (2005): Heves megye zöldenergia tartalékai és a hasznosítás feltételei. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 11. Gergely S. (2005): A vidékfejlesztés kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 12. Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 13. Gergely S. – Nagy Zs. (2006): A Tisza Kincse. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 14. Gergely S. (2006). Három Tisza menti település stratégiája. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 15. Gergely S. (2007): Regionális Kisvállalkozás Támogató Rendszer (REKTÁR). Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 16. Gergely S. (2007): Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 17. Gergely S. (2007): Regionális Zöldenergia Klaszter. Gyöngyös. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 18. Gergely S. (2008): Magyar-szlovák zöldenergia modell. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 19. Norria (2008). Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.: Hálózatok és klaszteresedés – elméleti és tapasztalati háttér az Észak-Magyarországi Régió példáin keresztül. Dr. Gergely Sándor – Fásszárú biomassza termelés-feldolgozás integrált rendszerei. 133-479p. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 20. Gergely S. (2008): Hátrányos helyzetű kistérségek felzákóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 21. Lukács Gergely S. (2008): Zöldenergia és vidékfejlesztés. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 22. Gergely S. (2008): Sikeres vidék. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 23. Gergely S. (2009): A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása. Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda. Hivatkozás csak irodalomjegyzékben.

 24. Gergely S. (2009): Projektmenedzsment. Főiskolai jegyzet. Károly Róbert Főiskola. Hivatkozás: 25, 26, 28, 30, 31, 36, 43, 47, 49, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 76p. Összesen:16db

 25. Gergely S. (2011): Innováció-kihívások és válaszok, kézirat. Hivatkozás: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24p. Összesen:10db

 26. Gergely S. (2011): Kistérségi energia rendszerek. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 12p.

Farkas Ágnes – Faragó Péter: Az energiacélú biomassza hasznosítás foglalkoztatási piacáról interdiszciplináris megközelítésben. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat – Valóság 2012/9. 21-33p. ISSN 0324-7228

 1. Gergely S. (2009): Zöldenergia, minta a kedvezőtlen termőhelyű térségek kitörési lehetősége. Szaktudás Kiadó Ház. Hivatkozás: 25-26p. Összesen:2db

 2. Farkas Ágnes – Faragó Péter: Az energiacélú biomassza hasznosítás foglalkoztatási piacáról interdiszciplináris megközelítésben.

 

Internetes hivatkozások:

Agrárhírek: III. Megújuló Energiafórum. Budapest, 2010. Február 12. SYMA csarnok (Biomassza Termékpálya Szövetség és a Kárpát-medencei Innovációs Központ.) http://www.agrarhirek.hu/bioenergia/6052.html

Hivatkozik:

 1. Gergely S. előadására: A magyar zöldenergia stratégia kihívások, válaszok és vidékfejlesztés címmel

Bálint J. (szerk.): Vidékfejlesztési menedzsment és marketing. E-learning tananyag: http://www.vetesforgo.hu/?menu=cikkek&temaid=11&cikkid=118&page=0

Hivatkozik:

 1. Lukács Gergely S. (2004): A vidékfejlesztés kézikönyve – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

 2. Lukács Gergely S. (2006): Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

A lokalizáció lehet a kitörési pont. Gazdasági Rádió, 2009. november 26. (Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP Irányító Hatósága támogatásával.) http://gazdasagiradio.hu/cikk/36150/

Hivatkozik:

 1. Gergely S.: A sikeres magyar vidék stratégia alapjai .[Sikeres vidék]. Budapest, 2008. Szaktudás Kiadó Ház. 223 p.

Környezettudatos energiatermelés – és fogyasztás. Környezet és energiakonferencia. Debrecen, 2009. május 8-9. Plenáris előadások, poszter, szekció és kerekasztal megbeszélés. http://konferenciakalauz.hu/files/conference/5430/masodik_korlevel.pdf

Hivatkozik:

 1. Dr. Gergely S. – Dr. Urban L. -Nagy Zs.: Magyar Zöldenergia Stratégia

 2. Dr. Gergely S. – Dr. Urban L., Nagy Zs.: Szociális Zöldenergia Program

Tóth J.: III. Megújuló Energiafórum. 2010. február 13. Biomassza Termékpálya Szövetség. http://www.bitesz.hu/tevekenysegunk/iii.-megujulo-energiaforum.html

Hivatkozik:

 1. Gergely S. előadására: A magyar zöldenergia stratégia kihívások, válaszok és vidékfejlesztés címmel (2010. február 12.)

Zengő Á. (összeáll.): Megújuló energia 2010. január 28.

http://alia.karolyrobert.hu/cms/netalon.xml?data_id=499&year=2010&month=janu%E1r

Hivatkozik:

 1. Gergely S.-ral a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán készült riportra

 

2012.12.31.-ig Összes hivatkozás: 190+21 tételben 113 hivatkozás-21tétel szám=nettó 92 tehát összesen:190+92=282db